(Last Updated On: 2. december 2019)

Til Plan-, teknik- og miljøudvalget i Stevns Kommune

Vi er en gruppe beboere på Elverhøjen, der har vores beboelsesgrunde ned til Tryggevælde Å og er direkte genboer, til “Ådals Mark”. Vi tilslutter os helt Vibeke Jeppesens store bekymring og undren i sit læserbrev over, at vi i Elverhøjkvarteret ikke er blevet inviteret til høringen af udviklingsplanen via vores e-boks. Vi har, som Vibeke, selv måtte orientere os i diverse lokalaviser om bl.a. perspektivområdet “Ådals Mark”.

Som genboer med direkte udsigt til “Ådals Mark “, har vi en meget stor bekymring for, hvordan et byggeri med tilhørende regnvandsbassin vil påvirke naturen, vi bor i, vores grunde og vores huse?

Vi har boet her i mere end 30 år og har gang på gang oplevet, hvordan åen går over sine bredder og oversvømmer vores haver og i øvrigt hele området på begge sider af åen!

Hvordan vil man sikre, at et regnvandsbassin, der åbenbart skal fungere som “klimasikring” for en evt. kommende bebyggelse på Ådals Mark, ikke løber over og ud og forurener åen med alvorlige konsekvenser for åens dyre- og planteliv?

Vi frygter for, hvilke konsekvenser det vil få, når både opsamlet regnvand fra et regnvandsbassin og åens vand oversvømmer området? Hvordan stiller det os?

Vi vil hermed opfordre Stevns Kommune til også at inddrage os i de planer, der er for området og i øvrigt lade hele høringsprocessen gå om, så alle med interesser i sagen kan få mulighed for at ytre sig på et ordentligt og oplyst grundlag.

Med venlig hilsen
Karen Vestergård og Jens Iwanouw Jørgensen, Elverhøjen 2, Vallø
Kristian Roslev,Elverhøjen 4, Vallø
Jan Schmidt og Mette N. Olsen, Elverhøjen 6, Vallø

Svar til beboerne på Elverhøjen

I forbindelse med høringen af udviklingsplanen for Strøby Egede har borgerne i byen, fået direkte besked om høringen i deres e-boks.

Jeg vil gå videre med opfordringen til også direkte, at informere naboer til et planområde ved fremtidige høringer. I forhold til planen kan siges, at kommunalbestyrelsen netop har besluttet, at udtage Ådals Mark som perspektivområde i udviklingsplanen.

Med venlig hilsen

Flemming Petersen
Formand Plan, Miljø- og Teknikudvalget

 

Skriv en kommentar