(Last Updated On: 30. september 2019)

Denne besked lå i forruden på en bil, der holdt parkeret med trailer på Kirketorvet. (Privatfoto)

Det er med stor undren, at vi kan se, at menighedsrådet leger politi og beder folk om at flytte biler m.m., da de mener, at Kirketorvet er forbeholdt besøgende i forbindelse med gudstjenester.

Så vidt vi ved, er Kirketorvet Stevns Kommunes ejendom og underlagt lokalplanen – hvorfor det er tilladt at parkere med bil med trailer, som ikke er frakoblet.

Os, der bor på Kirketorvet og i Kirkestrædet, har i årevis været tolerante når kirkens gæster har parkeret på fortove, i begge sider af vejen og spærret for gennemkørsel til Kirkestrædet med mere, så udrykningskøretøjer ikke kan komme igennem.

Ligesom der bliver kørt med hjulspind gennem Kirketorvet ved konfirmationer og bryllupper til fare for besøgende på biblioteket og os andre, man er jo velkommen til at se hjulsporene på Algade for enden af Kirketorvet.

Med venlig hilsen
Gitte Jørgensen og Michael Hansen
Kirketorvet 5
Store Heddinge

P.S. Det var ikke i vores bil, at beskeden lå.

Skriv en kommentar