(Last Updated On: 23. november 2021)

Det skal de præcis i denne uge.

KV21: Nu har de hængt og smilet til os fra lysmaster, på husfacader og fra grøftekanter, men nu er det også slut med de mange kulørte valgplakater.

Ifølge regler fra Indenrigsministeriet skal valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.), være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

(Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Kan blive destrueret

Det betyder, at senest onsdag den 24. november skal alle tegn på politisk propaganda være fjernet fra det offentlige rum.

Reglerne er alle partier bekendte med, og de giver vejmyndigheder ret til at nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for ovennævnte frist eller er ophængt uden for den tilladte periode.

Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger. Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede ophængeren henholdsvis kontaktpersonen om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.

Hvem skal betale?

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren, det vil sige de politiske partier.

Som det hedder i reglerne:

”Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.”
sky

Skriv en kommentar