(Last Updated On: 8. oktober 2018)

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) fremviste de kommende affaldsbeholdere. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Der var tre vigtige ting på dagsordenen, da Stevns Kommune havde indbudt til orienteringsmøde om ny affaldsordning.

Et fælles miljømål, ny genbrugsplads i Hårlev og skoleelevers engagement i miljøproblematikken.

Ny genbrugsbrug i Hårlev

Der kommer en ny moderne genbrugsplads i Hårlev.

Forventet åbningstid påske 2019. Stedet bliver på Faxevej, lige over Hårlev Dyreklinik. Der bliver døgnåbent og med nedsænkede affaldscontainere.

Mere sortering i privaten

Borgerne på Stevns skal desuden have nye affaldsbeholdere.

Halvdelen af de eksisterende beholdere er, ifølge affaldsselskabet Argo, udslidte. Derfor præsenterede genbrugschef Finn Kjær både den nye type renovationsvogn og eksempler på nye beholdere.

Det bliver dobbeltbeholdere, som har mulighed for at sortere mad og restaffald, papir og glas, plast og metal.

50 pct’s genbrug

Formanden for Plan, Miljø og Fritidsudvalget, Flemming Petersen (V), stod for skud om hvilken ordning kommunalbestyrelsen ville vælge, og især hvilke meromkostninger det vil medføre for borgerne.

I dag genbruges 27 pct., og målet er, at der skal genbruges 50 pct. i 2020.

Derfor skal Stevns’ borgere affaldssortere mere, ikke kun på genbrugspladserne, men også hjemme i privaten.

Vil koste mere

Det nye system vil koste gennemsnitligt 40 kr. mere per måned end i dag.

Det vakte ikke uddelt begejstring blandt de cirka 50 fremmødte, hvor især pensionister og enlige ikke fandt det rimeligt at skulle indgå i en fordyrende kollektiv tømningsordning.

Flemming Petersen nævnte muligheden for at f.eks. boligselskaber kunne vælge særlige ordninger, men uanset hvilken sorteringsmulighed som blev valgt, så ville det medføre ekstra omkostninger, samt at beholderne i fremtiden kun vil blive tømt hver 14. dag mod den eksisterende ugetømning.

Ny bil af genbrugsmetal

Argo’s Finn Kjær oplyste, at firmaet i dag fjernede over 25.000 tons affald fra ni kommuner om året.

De fleste affaldstyper, f.eks. plast, metal, og glas, har en genanvendelsesprocent på 40.

Ikea køber 70 pct. af al genbrugstræ i Europa til spånpladeproduktion. Den store ’synder’, plast, sendes der 50 tons af til Tyskland hver uge, som sorteres, vaskes og separeres i 11 forskellige typer.

– Når du køber en ny bil, så er 70 pct. af bilen faktisk genbrugsmetal, fortalte Finn Kjær, som ikke lagde skjul på at den cirkulære økonomi betød at man faktisk tjener på affald. Det er under to procents affald fra Stevns, som ikke kan genbruges.

Dejlig genbrugsmad

Genbrug og miljøtænkning gik lige ind hos de skoleklasser fra Store Heddinge Skole og Hotherskolen, som samme dag havde konkurreret på idéer til at spare på ressourcerne.

– Det har været berigende og inspirerende, takkede Flemming Petersen, og overrakte gavekort til alle elever.

Til gengæld havde eleverne indsamlet ’genbrugsmad’ hos lokale handlende, så mødedeltagerne kunne tage for sig af kage, brød og andet godt.

sky

Tidsplan for ny affaldsordning

September 2018: Borgermøde
November 2018: Politisk beslutning om affaldsordning
Forår 2019: Udbud om nye beholdere
Efterår 1019: Valg af renovatør
Efterår/vinter 2019: Produktion af beholdere
1. maj 2020: Opstart og nye beholdere til borgerne

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar