(Last Updated On: 28. juni 2019)

Ingen afbrændingsforbud og velbesøgte sankthansaftner

Der blev alligevel sankthansbål i Rødvig, og stevnsborgerne kvitterede med at møde op i stort tal.
(Foto: Louise Nordgaard).

Stevns: Trofaste læsere af Stevnsbladet har i de sidste par uger kunne følge dramaet om der kom sankthansbål eller ej i Rødvig.

Først aflyste Roklubben Stevns, men så trådte restauratør Michal Gustafson til og sikrede det traditionsrige bål ved vandet i Rødvig.

Bålet tændtes i Rødvig

Det blev også skaffet en taler, og det var tidligere borgmester Mogens Haugaard, der bl.a. talte om hvordan mærkedage og højtidsdage understøtter fællesskabet og udgør holdepunkter i vores liv.

– Det sociale fællesskab er uundværligt, sagde Mogens Haugaard, og talte videre om Rødvigs og Stevns historie, og knyttede an til den aktuelle debat om Stevns.
– Om ganske kort tid står der et nyt moderne besøgscenter færdigt i Boesdal, som vil betyde øget tilstrømning af besøgende til byen og havnen her. Det må vi forberede os på og jeg vil håbe, at vi i fællesskab håndterer denne nye situation med glæde og imødekommenhed og med smil på læben, lød det fra Mogens Haugaard.

Borgmestertale i Ege

I bådklubben Ege var der også samlet et rekordstort antal mennesker, som nød musikken fra Blackbox og talen fra borgmester Anette Mortensen (V).

Også hun tog udgangspunkt i traditioner og fællesskab, og nævnte det nylige arrangement i Højerup i anledning af Dannebrogs 800-års fødselsdag, som hun fandt udbyggede samfølelsen i Danmark.

– I dag vil mange måske nok erstatte ordet samfølelse med ord som samhørighed eller fællesskabsfølelse, men i bund og grund dækker det over det samme, sagde Anette Mortensen, og fremhævede det frivillige arbejde på Stevns, som hun gav flere eksempler på.

– Stevnsboerne giver noget af sig selv for at give noget til andre. Det gør mig glad og stolt, når jeg hver dag kan se smilene i menneskers ansigter, når de nyder godt af andres frivillige indsats. Og også selv bidrager, sagde Anette Mortensen.

Det flotte fyrværkeri

Også i Solgårdsparken i Strøby Egede, i Hårlev, Sigerslev, Enderslev, Havnelev, Hellested og flere andre steder var der samling om bålet på Stevns.

Men et festfyrværkeri som det i bådklubben Ege kunne end ikke Tivoli hamle op med.

Selv musikerne ved Sankthansfesten i Køge måtte stoppe op, se ud over vandet og beundre den forunderlige stjernehimmel, som kom fra Stevns.

sky

 

Skriv en kommentar