(Last Updated On: 10. marts 2020)

Sport: Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har en fælles foreningspulje, som har bevilget 230.000 kroner til en række idrætsforeninger i Stevns Kommune.

Ni foreninger fik penge

Der er godt nyt for idrætsforeningerne i Stevns Kommune.

DIF og DGI’s foreningspulje på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 230.000 kroner til forskellige initiativer i kommunens idrætsforeninger.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til. Foruden de nedenstående seks foreninger, har også AIK65, Svømmeklubben SHS-Stevns, og Hårlev BK fået midler.

Ny runde 1. marts

Den 1. marts 2020 åbner DIF og DGI’s foreningspulje igen for ansøgninger.

Nærmere information om puljen, der foreløbig løber til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider. Her kan man også finde en oversigt over, hvilke foreninger i hele landet der hidtil har fået bevilget penge.

Det bruger vi pengene på

Vallø Golfklub
»Takket være tilskuddet kan Vallø Golfklub vederlagsfrit tilbyde nye golfspillere »hvalunger« og juniorer, de 8-18 årige, at låne golfudstyr, som passer i størrelse.«
Henrik Fahrenholz
Juniorudvalgsformand

Stevns Floorball Klub
»Pengene er brugt til sikkerhedsbriller til alle ungdomshold for at forebygge øjenskader, og samarbejde med en fysioterapeut for at styrke spillernes knogler-led-muskler.«
Dorthe Hansen
Formand

Store Heddinge Bodklub
»Bustransport, når klubbens ungdomshold skal spille Lidl Cup i pinsen. Senere på året skal vores seniorer til Møn, hvor begge hold plejer at slutte sæsonen af.«
Mikkel Hoffmann-Rasmussen
Formand

Stevns Folkedansere
»Vi har et projekt som sikrer skoleeleverne fællesskab, motion og indblik i den danske kulturarv, via folkedansen. Vi har planlagt besøg hos 12 klasser i Stevns Kommune.«
Rikke Rasmussen
Instruktør og projektleder

Nordstevns G&I
»Vi brugte beløbet på en luftpude cylinder, og en skumpude sæt i 20 dele, bruges både til motorik og andre sjove øvelser, samt hula-hop ringe og andet til sjov og leg.«
Charlotte Petersen
Fundraiser

Rødvig Roklub
»Rødvig Roklub har bestilt en ny båd til vores »flåde«, en to-års inrigger. Udover DIF/DGI har flere andre givet tilskud til denne båd.«
Tommy Knudsen
Formand

sky

 

Skriv en kommentar