(Last Updated On: 21. oktober 2020)

Mangeårigt kommunalbestyrelsesmedlem: Genovervej salg af Strøbyhjemmet

Af Klaus Slavensky

Klagesag: En række borgere har kontaktet Justitsministeriet for at få støtte til at få annulleret Stevns Kommunes salg af Strøbyhjemmet.

Debat og protest

I flere år har en gruppe borgere kæmpet for at bevare kommunens tidligere alderdomshjem, som bl.a. Strøby Pensionistforening har brugt som aktivitetshus i mange år.
Lukningen blev et debatemne under kommunalvalgkampen i 2017, og i forbindelse med en demonstration foran rådhuset, forud for et kommunalbestyrelsesmøde i juni 2019, hvor Strøbyhjemmets skæbne skulle afgøres, fik borgmester Anette Mortensen (V) overrakt over 480 protestunderskrifter mod lukning af salg af huset.
Nu har en gruppe borgere fundet en række skøder og servitutter tilbage til 1941, som de mener indeholder tinglyste forbud mod salg af Strøbyhjemmet.

Nyt medborgerhus i nord

Den 10. oktober 2019 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen at etablere et nyt kulturhus alias mødested i Acaciebo, som bl.a. har været børnehave, legeplads for dagplejen og senest hjemsted for Stevns Kommunes klasse for elever med en autistisk diagnose.
Det betød, at værestedet, Strøbyhjemmet, skulle lukke og sælges, og autismeklassen Solstrålen flyttes fra Acacievej til Lodbjerggårdsvej.
De mange protester mod denne treparts rokade medførte en række kritiske læserbreve, og den 17. marts i år, svarede formanden for Social- og sundhedsudvalget, Henning Urban Dam, bl.a. således på kritikken:
”Vi kommer af med en gammel og vedligeholdelsestung bygning, som vi ikke længere har brug for til kommunale formål. Vi får et længe ønsket medborgerhus i den nordlige del af kommunen, der kan rumme nuværende aktiviteter fra Strøbyhjemmet, samt nye aktiviteter. Vi får gode og nyistandsatte fysiske rammer, der rummer det de skal, til vores specialskoletilbud. Vi optimerer altså på økonomien og skaber flere muligheder for aktiviteter og frivillighed. Jeg mener, at dette er både en rigtig og visionær politisk beslutning.”

“Tag dog hensyn til”

Stevnsbladet har talt med tre af de borgere, som ikke vil opgive kampen for at få Strøbyhjemmet tilbage.
Det er forhenværende kommunalbestyrelsesmedlem Inge Milbrat, og Rehné Altenburg, som har været kandidat for Nyt Stevns og Lone Nestved, der tidligere var formand for Køge Lejerforening.
– Jeg synes, at man skulle genoverveje salget af Strøbyhjemmet, og tænke over hvor mange stjernestunder ældre kan få, hvis det blev bevaret. Man burde tage menneskelige hensyn før de økonomiske. Det hænger ikke sammen med borgernes forventninger, siger Inge Milbrat, og henviser til den politiske beslutning.
– Vi har oplyst Stevns Kommune om de tinglyste skøder som er fra 1941, 1943 og 1961. Vi har hele tiden siddet inde med den viden, og har oplyst dette til kommunalbestyrelsen, men er hele tiden blevet afvist. Vi er en gruppe bekymrede borgere, og vi tror på at det lykkes at få annulleret salget, siger Rehné Altenburg.
– Stevns Kommune må hverken sælge eller nedrive Strøbyhjemmet ifølge de tinglyste servitutter, men Tinglysningsretten oplyser, at kommunen har annulleret de anførte skøder og servitutter, og derfor beder vi Justitsministeriet om at gøre indsigelse via ministeriets påtaleret, til gavn for Strøbyhjemmets 200 brugere, oplyser Lone Nestved, og tilføjer: Vi følger denne sag, og politikerne og forvaltningen får ikke fred for os.
– Vi har valg til næste år, og en del af kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan nok rykkes, hvis folkestemningen er stærk nok, supplerer Inge Milbrat.

Dialog med ministeriet

Borgmester Anette Mortensen er ikke bekendt med borgergruppens henvendelse til ministeriet, og siger til Stevnsbladet, at Stevns Kommune i vinteren/foråret 2020 har været i dialog med Justitsministeriet.
– Ministeriet har accepteret og medvirket til at få aflyst servitutterne, understreger borgmesteren.
Kommunaldirektør Per Røner oplyser til Stevnsbladet, at forberedelsen af salget af Strøbyhjemmet er i fuld gang, og det forventes at blive udbudt til salg inden årsskiftet.
Det samme gælder istandsættelse af Acaciebo på Acacievej 54 i Strøby Egede til nyt medborgerhus, og overflytningen af autismeklassen Solstrålen til Lodbjergårdsvej 10 i Strøby Egede.

Skriv en kommentar