(Last Updated On: 26. april 2021)

Kommuneplan 2021 er i høring blandt borgerne frem til slut april.

Men i forslaget er der ikke et ord om hvad, der bør eller skal gøres i forhold til den alvorlige risiko for oversvømmelse i Strøby Egede, der blev fortalt om på det virtuelle borgermøde den 3. marts.

Her blev det nøje beskrevet, hvordan store dele af byen vil blive oversvømmet, hvis stormfloden fra 1872 skulle gentage sig. Det er godt nok længe siden, men spørgsmålet er naturligvis i hvor høj grad, vi skal sikre os i den forbindelse. En fuldstændig sikring er dyr, naturligvis – men det er konsekvenserne af en oversvømmelse også. Det fremgik på mødet, at en stormflod som den i 1872 med en vandstand på 2,80 over daglig vande, vil forårsage, at 480 bygninger, Strøby Egede centret og Prambroen vil blive oversvømmet med mindst 30 cm vand. Det drejer sig i alt om bygninger, der har en samlet ejendomsværdi på ca 280 mio kr. Truslen fra åen er langt den alvorligste, men det er også den, det er lettest at gøre noget ved. Slusen ved åens udløb og de omkringliggende diger er i dag utilstrækkelige. Slusen alene er meget lavere en 2,80 m. Den bør forhøjes snarest.

Det er alene Stevns kommunes ansvar, ikke Køge kommunes og ikke nogle private grundejeres. Alligevel ligger der nu et forslag på kommunalbestyrelsens bord, om at bruge en del af de midler, der er afsat til kystsikring til sandfodring af stranden ved Rødvig. Det har ikke noget med kystsikring at gøre, men vil udelukkende være til glæde for turister og badende i det hele taget.

Man kan selvfølgelig mene, at stormfloden i 1872 var en 100 års hændelse, eller måske en 500 års hændelse, som det bliver for dyrt at sikre sig imod. Men dog var vandstanden i 2017 oppe på 1,59 m. Den slags beregninger siger ikke noget om hvornår det sker. Det kan være næste år, eller måske om 200 år. Det er dog et faktum, at stormfloder bliver en stadig hyppigere foreteelse.

Vandstandene i havene vil også stige generelt i de næste måske 50 år. Så mon ikke det under alle omstændigheder vil være en god idé at forhøje slusen. Jeg vil mene, at en forundersøgelse af projektet bør være en del af kommuneplanen for 2021.

Willy Karlslund
Skovvangsvej 96
Strøby Egede
Medlem af Enhedslisten Stevns

Skriv en kommentar