(Last Updated On: 20. januar 2020)

Uagtet at borgere, med interesse for udviklingen af infrastrukturen i Stevns kommune, er kommet med mange gode forslag, så er ytringsfriheden tilsyneladende afskaffet i kommunen.

Som ophavsmand til forslag om etablering af en tidligere planlagt militær forsyningsforbindelse fra Slimmingevej og Motorvejstilslutningerne til Stevnsforterne, som også kunne gavne udviklingen og pendlertrafikken i Stevns og det nordlige af Faxe kommune, fik jeg på det afholdte borgermøde i Hellested Hallen ikke lov til at komme til orde med mine velunderbyggede planer og forslag til projektet, som i sin tid blev kaldt ”Vognmandsruten”.

Forud for mødet havde jeg til Vejdirektoratet, Hellested Borgerforening, Tryggevælde og Stevns Ådals bevarelse og Stevnsbladet fremsendt mit redigerede forslag til den linieføring, som blev fremlagt på Borgermøde i Hårlev hallen september 2019. Idet jeg forventede, at mit redigerede forslag ville blive omtalt i dagspressen og fremlagt på mødet den 14. januar 2020 i Hellested Hallen.

Ved mødets begyndelse rettede jeg henvendelse til mødelederne og gjorde dem bekendt med, at jeg kunne underbygge mine redigerede forslag, som var indlagt på medbragt USB stik. Men mødets leder nægtede mig på det bestemteste, at jeg kunne fremlægge forslagene for forsamlingen.

Er det på den måde Stevns Kommune behandler interesserede borgere, så forstår jeg ikke, at mødelederen ved mødets afslutning opfordrede borgerne til at indsendte ideer og forslag som artikler og debatindlæg i dagspressen ?

Jeg håber, at rigtig mange vil komme med indlæg til projektet, da Stevns Kommune på det sidste er sprunget væk fra deres sidst godkendte forslag om den sydligste linie 6, og nu fremlagt gennem Vejdirektoratet to helt nye linjeføringer, som i den grad har skabt irritation og frustration for rigtig mange borgere.

Svend Aage Hansen
Drosselvej 3
Karise

Redaktionel bemærkning: Det omtalte møde var ikke arrangeret af Stevns Kommune, men af Hellested Borgerforening.

Skriv en kommentar