(Last Updated On: 16. marts 2018)

Jeg læser med glæde, at Line Krog Lay fra De Radikale ikke syntes, at den eventuelt kommende lockout skal være en spareøvelse for kommunen. Det er lige præcis sådan, vi også har det i Enhedslisten.

Derfor har vi allerede den 2. marts bedt om at få et punkt på næste KB-møde, hvor vi opfordrer alle KB-medlemmer til at lade de sparede lønninger, og hvad der ellers følger med, blive i samme område, som pengene er sparet. Vores forslag lyder som følgende:

»I det tilfælde en strejke eller lockout af flere eller enkelte faggrupper bliver en realitet i forbindelse med OK18, ønsker Enhedslisten Stevns, at de eventuelle besparelser, dette giver kommunen, eksempelvis på lønområdet, kommer de specifikt berørte områder til gavn. Som eksempel vil al sparet lærerløn ved en konflikt gå til forbedringer på skoleområdet i stedet for at indgå i kommunens generelle budget. Det samme gælder alle andre områder, der potentielt berøres af konflikt, om det er pædagoger, HK´ere, servicemedarbejdere, socialrådgivere, sosu’er eller andre grupper af medarbejdere, vi udbetaler løn til.«

Med venlig hilsen

Jan Jespersen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Enhedslisten

 

Skriv en kommentar