(Last Updated On: 18. november 2021)

Stevns: Gældende fra mandag den 15. november blev kriterierne ændret i forhold til, hvornår myndighederne anbefaler tiltag til begrænsning af smitte i en kommune, således at grænseværdien for antal smittede nu er 400 per 100.000 borgere.

Seneste opgørelse fra Statens Serum Institut – opgjort 17. november 2021 kl. 14 – viser et incidenstal på 449,7 i Stevns Kommune, som derfor er kommet over grænseværdien. Der er ifølge opgørelsen konstateret 105 nye smittetilfælde i Stevns Kommune de seneste syv dage.

Af seneste opgørelse fremgår desuden, at der på Sjælland kun er otte kommuner, som ligger under grænsen på 400. Det drejer sig om følgende kommuner: Køge – 391,6, Sorø – 380,6, Slagelse – 358,6, Allerød – 356,0, Kalundborg – 343,4, Odsherred – 341,3, Assens – 340,0 og Næstved – 280,4.

Ud af landets i alt 98 kommuner, lå 51 af kommunerne i går under grænseværdien. Laveste incidenstal var at finde på Samsø, hvor der i går kun var én smittet, hvilket gav et incidenstal på 26,9. I top lå til gengæld Herlev med 288 bekræftede smittetilfælde og et samlet incidenstal på 999,0. Dernæst kom Fanø, som havde 33 smittede og et incidenstal på 961,8.

Ved mere end 400 smittetilfælde per 100.000 indbyggere anbefaler myndighederne end række forskellige tiltag, som i stort omfang er rettet mod dagtilbud og grundskoler.

Herunder følger et overblik over de anbefalede tiltag ved overskridelse af smittegrænse:

Gælder for alle borgere i området:

 • Anbefales at lade sig teste og blive vaccineret

På tværs af nedenstående områder:

 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19.

Dagtilbud og lignende:

 • Opfordring til at dagtilbud tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Grundskoler, herunder SFO og fritidstilbud:

 • Opfordring til, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.
 • Opfordring til, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
 • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til to ugentlige test fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.
 • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevis i frikvarterer og pauser.
 • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
 • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere og forældre. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og elever og medarbejdere imellem.

Efterskoler, frie fagskoler, kostafdelinger på fri- og privatskoler:

 • Opfordring til to ugentlige test af børn fra 9-11 år, som ikke tidligere har været smittet med covid-19 inden for de seneste 12 måneder samt opfordring til to ugentlige test fra 12 år og op, hvis man ikke er vaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder.

Kilder: coronasmitte.dk samt Ritzau

 

Skriv en kommentar