(Last Updated On: 16. marts 2021)

Stevns: Som man har kunne læse flere artikler om i Stevnsbladet, har der det seneste år været stigende interesse for køb af boliger i Stevns Kommune.

De lokale ejendomsmæglere har flere gange meldt om mangel på boliger til salg og endda stigende huspriser.

Interessen for at flytte hertil afspejler sig også i befolkningstallet, som med 23.175 personer medio marts aldrig har været højere. Tallet 23.175 stammer fra de opgørelser, som Statens Serum Institut (SSI) hver dag opdaterer i forbindelse med status på vaccinationer.

229 flere stevnsborgere på ét år

Tal fra Danmarks Statistik viser samme tendens, og her fremgår det, at antallet af indbyggere det seneste år er vokset med 229 personer, svarende til en stigning på 1,0 procent. Der var ved indgangen til 2020 i alt 22.805 personer registreret med bopæl i Stevns Kommune. Det tal var ved indgangen til 2021 vokset til 23.034 personer.

For hele landet gælder ifølge tal fra Danmarks Statistik en befolkningstilvækst på 0,3 procent i samme periode. Der var ved indgangen til 2021 5.840.045 personer med bopæl i Danmark. Folketallet var i 2020 på i alt 5.822.763 personer.

Sammenlignet med SSI-tallet, er der således allerede i de første måneder af 2021 – fra 1. januar og frem til medio marts – kommet yderligere 141 personer til kommunen. SSI bruger Det Centrale Personregister (CPR-registeret) til at opgøre antal borgere i en kommune.

Demografiske udvikling

Der har det seneste kalenderår været en tilgang på 82 mænd og 147 kvinder i Stevns Kommune. Kønsfordelingen viser, at der ved indgangen til 2021 boede 11.411 kvinder og 11.623 mænd i kommunen.

Ser man på aldersgrupper, så opleves der det seneste år tilgang i næsten alle aldersintervaller. Af nærværende boks fremgår det blandt andet, at Stevns Kommune har fået 81 flere personer mellem 30-39 år sammenlignet med året før. Aldersgruppen med andenstørst stigning fra 2020-2021 er de 70-79 årige, som er steget med 70 personer.

Tilvækst det seneste år

Aldersgrupper – 10 års interval (Tallet i parentes er total for aldersgruppen):

 • 0-9 år: 6 (2.151)
 • 10-19 år: 1 (2.637)
 • 20-29 år: 21 (1.743)
 • 30-39 år: 81 (2.267)
 • 40-49 år: 35 (3.011)
 • 50-59 år: 27 (3.656)
 • 60-69 år: 55 (3.296)
 • 70-79 år: 70 (3.014)
 • 80-89 år: 29 (1.066)
 • 90-99 år: 16 (184)
 • 100+ år: 0 (9)

Kilde: Danmarks Statistik, Årlig tilvækst i Folketal den 1. i kvartalet – 2021, 1. kvartal

Ser man på de seneste 10 år, har den samlede befolkningstilvækst i Stevns Kommune været på 5,39 procent i perioden. I 2011 var der opgjort 21.855 personer med bopæl i kommunen.

Stevns Kommune har fundet frem til borger nummer 23.000, som fik besøg af borgmesteren og lokalavisen tirsdag eftermiddag, efter redaktionens deadline. Læs mere om besøget i næste uges udgave af Stevnsbladet.
rmh

Skriv en kommentar