(Last Updated On: 30. august 2022)

I Klippinge kæmper vi for at få etableret lokale indkøbsmuligheder. Lokale indkøbsmuligheder er ikke blot til fordel for miljøet og ældre, men giver også lokale arbejdspladser og tiltrækker tilflyttere.

Det er en kamp, fordi Stevns kommune med deres centraliseringsstrategi kun prioriterer udvikling i de tre centerbyer Store Heddinge, Strøby Egede og Hårlev. En forældet tankegang uden vision, som ikke tager højde for den tid vi lever i og som er baseret på fingerplanen fra 1949.

Kommunen har direkte meldt ud, at de aktivt beskytter Dagli’Brugsen, Netto, Aldi og andre dagligvarebutikker ved at afvise etablering af konkurrerende virksomheder. Med et argument om, at man ikke må flytte en del af den årlige omsætning på 600 millioner inden for dagligvarer fra eksisterende butikker, fordi det kan skade disse specifikke virksomheder, afvises etablering af nye indkøbsmuligheder i områder, hvor der er langt til indkøb, brug for lokale arbejdspladser og indkøbsmuligheder tættere på.

Jeg stiller mig helt uforstående overfor, hvordan kommunen kan udføre en sådan form for konkurrencevridning. Kommunens handlinger går dertil direkte imod deres egen kommuneplan for 2021, som lover at ”skabe velfungerende bymidter og godt handelsliv, samt attraktive erhvervsområder.” Samt at ”der er højere til loftet og mere er muligt på Stevns”.

Grundet den store interesse for at etablere en butik i Klippinge, som er kommet bag på kommunen, har kommunen nu valgt, at der skal etableres en klimaskov lige op af Klippinge på et af de områder, hvor det vil være oplagt at etablere en butik. Skov og grønne områder er vigtige og det er fantastisk, at Den Danske Klimaskovfond har tilbudt at finansiere skoven for kommunen. Men hvorfor placeres den lige op af en by og hvorfor placere den mellem to kraftigt trafikerede veje, når der er mange andre mulige placeringer i kommunen? Det er udelukkende et træk fra kommunens side for at låse udviklingen af Klippinge, hvilket timingen af skovprojektet understreger.

Hvad er motivationen for at placere skoven i Klippinge? Hvorfor et sted hvor skov og bebyggelse vil genere hinanden? Hvorfor netop nu? Hvorfor er kommunen imod en butik i Klippinge?
Jeg vil kraftigt opfordre alle i Klippinge og omegn til at være kritiske overfor kommunens information og mangel på samme, når det kommer til klimaskovprojektet og etablering af en butik i Klippinge.

Anders Hauerslev Rostén
Nygade 8
Klippinge

Skriv en kommentar