(Last Updated On: 3. maj 2019)

Kommunen vil udrydde invasiv ukrudtsplante

Flot ser den ud, den giftige bjørneklo, men politikerne satser på at den er væk fra Stevns i 2028.

Natur: Kom ikke og sig at en selv en snegl er hurtigere end den kommunale forvaltning, for når det drejer sig om bekæmpelse af den invasive art bjørneklo, så handler Stevns Kommune hurtigere end udkrudtsplanten kan vokse.

Lynhurtig sagsbehandling

Plan, Miljø og Teknik-udvalget vedtog forslag til indsatsplan den 5. februar i år, og i perioden 7. februar til 7. april har planen været i offentlig høring.

Den 30. april blev den enstemmigt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Stort set udryddet

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv planteart, som er uønsket i Stevns Kommune og resten af landet.

Planten har en negativ effekt på den danske natur, og de arter der er naturligt hjemmehørende. Yderligere udgør dens giftige saft en sundhedsrisiko for mennesker.

Udarbejdelsen af en handleplan for Stevns Kommune er nødvendig for en effektiv indsat og for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på private arealer.

– Stevns Kommune har med stor succes bekæmpet kæmpe-bjørneklo i perioden 2008-2018, fortalte formanden for udvalget Flemming Petersen (V), og han satte trumf på:

– Udbredelsen af kæmpe-bjørneklo er reduceret i hele kommunen med mere end 90 pct., men den findes fortsat. Og de sidste 10 pct. klarer vi med den nye plan.

Private skal betale

Formålet med indsatsplanen 2008-2018 var at udrydde kæmpe-bjørneklo i hele kommunen, og det vil også være målet med den nye indsatsplan 2019-2028.

Bekæmpelsen sker i samarbejde med nabokommunerne Faxe og Køge, så planten f.eks. bekæmpes på begge sider af de vandløb, der danner kommunegrænse.

På de private arealer kontrollerer Stevns Kommune at der sker bekæmpelse. Hvis der ikke er udført bekæmpelse på de private arealer, foretager kommunen bekæmpelsen, som skal betales af grundejer, efter nærmere fastsatte regler i bjørneklo-bekendtgørelsen.

Myten om bjørnekloen

Den invasive plageånd kom til Danmark i 1800-tallet, og myten fortæller, at da den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen fik fragtet sine mange skulpturer hjem fra Italien omkring 1838, blev de ifølge skrønen pakket ind i frø fra kæmpe-bjørneklo.

Her spirede de første planter i gården ved Thorvaldsens Museum. Historien er dog ikke sand. Planten stammer oprindeligt fra Kaukasus, og blev indført til mange europæiske botaniske haver i 1830’erne.

I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her.

sky

 

Skriv en kommentar