(Last Updated On: 13. juli 2016)

Læserbreve-735x415Som mange andre er min mand og jeg stærkt bekymrede for Stevns kommunes konstante dispensationsgivning og ikke mindst deres ændring af lokalplaner efter forgodtbefindende.

Vi har den 12. juli gjort indsigelser mod forslag til lokalplan 160.

Efter at have gennemgået forslaget til lokalplan 160, er der flere spørgsmål, vi ikke mener, der besvares eller tages højde for, ligesom udgangspunktet for køb af vores grund i 2013 med forslaget ikke længere er gældende.

Vi er mange, der har købt vores grund på forkert grundlag, hvis lokalplan 160 gennemføres, idet der er så markante ændringer ift. den oprindelige lokalplan 101. Vi mener også, at forslag til lokalplan 160 strider mod kommuneplan 13 på flere områder, samt imod kommunens egen arkitekturplan, hvilket strider imod dansk lovgivning.

Vi er stærkt bekymrede for udbygningen af området, når vi allerede har så store problemer med infrastrukturen og kødannelse. Dette uden kommunen har en plan for fremtiden ift. dette problem. Derudover er der mange ubekendte i den nye lokalplan, og der er helt andre forudsætninger for området, ift dem vi købte vores grund på baggrund af. Ligeledes bliver vores børns skolevej voldsomt belastet, hvis den nye lokalplan gennemføres.

Vi kan blot opfordre alle til at gøre indsigelser inden fristen den 21. juli.

Og vi er nogle, der undrer os over, at kommunen lægger en høringsperiode i sommerferien.

Med venlig hilsen
Rikke og Kris Kachchad
Strandmældevej 26
Strøby Egede

 

Skriv en kommentar