(Last Updated On: 6. september 2019)

Hårlev: Vejdirektoratet igangsætter nu en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) af en ny sydlig vejforbindelse fra Sydmotorvejen til rute 261 nord for Klippinge.

VVM-undersøgelsen indledes med en idé- og forslagsfase, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre kan komme med forslag og synspunkter til vejprojektet. Idéer og forslag kan frem til den 1. oktober sendes via linket ’indsende dit høringssvar’ på www.vejdirektoratet.dk/Stevns.

Informationsmøde 17.09.

Der vil tirsdag den 17. september mellem kl. 19 og 21 blive afholdt informationsmøde om VVM-undersøgelsen for alle interesserede.

Mødet afholdes i Hårlev Hallen på Industrivej 39 i Hårlev.

På mødet vil Vejdirektoratet orientere om baggrunden for VVM-undersøgelsen, beskrive det videre arbejde, modtage idéer og forslag samt svare på spørgsmål.

Beslutningsgrundlag

VVM-undersøgelsen skal give en samlet vurdering af projektets virkninger på mennesker, natur, miljø og kulturhistoriske forhold for herigennem at sikre, at politikere og borgere får tilstrækkelig viden til at vurdere:

– om projektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne

– projektets virkninger på miljøet, så miljøet ikke påvirkes unødvendigt

– og sammenligne alternative løsningsforslag

I undersøgelsen vil der således blive kigget nærmere på de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at etablere en ny vejforbindelse.

Høring, borgermøde og indstilling

Undersøgelsen forventes at kunne offentliggøres i første halvår af 2021 – med afsluttende høring og borgermøde i foråret 2021.

Herefter udarbejder Vejdirektoratet en indstilling til Transport-, bygnings- og boligministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til om projektet skal gennemføres via en anlægslov.
rmh

Skriv en kommentar