(Last Updated On: 30. november 2021)

Ved fristens udløb havde tre interesserede fået en rundvisning, men ingen havde lagt billet ind på den ledige stilling som forpagter af Store Heddinge Vandrerhjem. Nu bliver stillingen genopslået.

Af Henrik Fisker

Store Heddinge: Det var planen, at en privat forpagter skulle have overtaget driften af Store Heddinge Vandrerhjem 1. januar fra Stevns Kommune, som i sommer købte bygningerne af den selvejende forening bag vandrerhjemmet for 1.155.000 kroner. Foreningen blev dermed overflødig og er nu nedlagt.

Men sådan går det ikke, for ved fristens udløb var der ikke indkommet nogen ansøgninger fra interesserede, der ønsker at blive forpagtere af det 81 år gamle vandrerhjem i købstaden.

Det tog AET-udvalget til efterretning på sit novembermøde og besluttede dels at genopslå stillingen efter nytår, dels at forlænge den kommunale drift af vandrerhjemmet frem til 1. maj 2022 i håb om, at det til den tid er lykkedes at finde en forpagter.

Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) tror fortsat på, at det nok skal lykkes at finde en forpagter til Store Heddinge Vandrerhjem. (Foto: Henrik Fisker)

Vi skal nok komme i mål

Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) beklager, at det ikke er lykkedes at finde en forpagter inden for den fastsatte tidsfrist.

– Vi har haft fire henvendelser fra interesserede og haft tre på rundvisning, og jeg ved, at der derudover har været endnu en forespørgsel. Så interessen er der, og jeg er rimeligt fortrøstningsfuld og tror på, at vi nok skal komme i mål, siger han.

Mikkel Lundemann tilføjer, at én af ansøgerne trak sig, fordi han fik “et andet spændende projekt”.

– Vi har været i konkurrence med vandrerhjemmene i både Køge og Roskilde, der i samme periode også har søgt forpagtere, siger han.

Vi må bruge mere krudt

Af sagen fremgår, at annoncen med opslag om den ledige forpagterstilling har været vist på websitet: turisme.nu, som er en side målrettet turismeaktører og har 15.000 unikke besøg om måneden.

Her blev den vist som topbanner på sitet mellem 6. juli og 30. august. Herudover er opslaget distribueret i turisme.nu’s nyhedsbrev til 1680 modtagere samt på LinkedIn til cirka 3200 kontakter foruden på Stevns Kommunes Facebook-profil samt i en annonce i Stevnsbladet. I alt har kommunen brugt 21.000 kroner på annonceringen.

– Vi må bruge mere krudt på markedsføringen, så vi når ud til de rigtige ansøgere. Så skal det nok lykkes, lyder det optimistisk fra udvalgsformanden, der direkte adspurgt mener, at kommunen har et godt produkt at tilbyde.

Da den nu nedlagte forening, som tidligere ejede vandrerhjemmet, tilsvarende søgte en forpagter i begyndelsen 2020, kom der dog heller ingen ansøgere. Dengang lød vurderingen fra bestyrelsen dog, at det skyldtes coronanedlukningen, som lå næsten samtidig med opslaget.

Renovering

I sommer frigav Kommunalbestyrelsen enstemmigt en million kroner, der er afsat på budgettet for 2021, til en renovering af bygningerne. Istandsættelsen vil strække sig over to år og dermed først være afsluttet i 2022.

Første opgave er renoveringen af vandrerhjemmets køkken, hvis tilstand i en rapport fra forvaltningen blev vurderet som »kritisk«. Her hedder det, at »køkkenet og hvidevarer er slidt, og standarden lever ikke op til nutidige krav for produktionskøkkener i forhold til ventilation og mulighed for rengøring«.

Efter renoveringen skal vandrerhjemmets køkken som minimum kunne betjene 100 gæster, ligesom det er planen, at køkkenet kan forsyne anretterkøkkenet i den nye Stevnshal og dermed udnytte synergieffekten ved den korte afstand til vandrerhjemmet.

I en senere fase venter andre dele af vandrerhjemmet på at blive renoveret. Det gælder især etableringen af ventilationssystem i kombination med f.eks. varmepumper samt modernisering af flere af badeværelserne. Vandrerhjemmet oplever allerede i dag til tider dårligt indeklima og lugtgener, hvilket sandsynligvis skyldes, at der kun er etableret udsugning, som også resulterer i et relativt stort varmetab. Endelig er der påpeget en række renoveringer eller nyetableringer, som også kan prioriteres. Herunder f.eks. energirenoveringer, etablering af flere hytter eller udvidelser af mere funktionel eller æstetisk karakter, hedder det i forvaltningens oplæg.

Skriv en kommentar