(Last Updated On: 5. september 2022)

Kommunalbestyrelsen har sendt budgettet videre til andenbehandling, som består af politiske forhandlinger inden det endelige budget vedtages. Selvom alle partier er enige om, at kommunen naturligvis ikke kan have underskud på den ordinære drift, så ser vi ret forskelligt på resten. Eller måske er det faktisk bare SF, der ser det anderledes end resten.

SF vil gerne tage ansvar for kommunens økonomi, og vi vil gerne være med til at finde rimelige besparelser – primært på anlæg men i et mindre omfang også på service. Men vi anerkender ganske enkelt ikke, at der er et behov for helt at undgå et kassetræk, og vi mener heller ikke, at det er det ansvarlige at stile efter.

2025 er målet for et balanceret budget, fordi det er året, hvor sidste års skattestigning er fuldt effektueret. For at bevare en vis stabilitet i servicen er det derfor naturligt at fortsætte med et kassetræk i både 2023 og 2024 for at fortsætte det serviceniveau, vi har nu og gerne vil have i 2025.

I samme ombæring giver det mening, at det toårige kassetræk fordeler sig forholdsmæssigt proportionelt med gennemslagskraften af skattestigningen, således at kassetrækket er 50 procent højere i 2023 end i 2024, da boden i 2023 er dobbelt så høj som boden i 2024. Til orientering er boden fordelt således, at den i runde tal udgør henholdsvis ca. 30, 20, 20 og 10 mio. kr. fordelt på de fire års udfasning fra 2021 til 2024.

Flertalsgruppen fra sidste periode, som er i slående lighed med den nuværende, har selv meldt ud i 2020, at man forventede, at kommunens likviditetsniveau ville være reduceret til 65 mio. kr. i 2025. Det er den ambition, SF deler. Borgernes penge skal bruges til borgernes bedste og ikke unødigt hengemmes i kommunekassen.

SF Stevns ser gerne, at vi frem for at tale om besparelser, lægger en investeringsstrategi for at komme ned på de fastsatte 65 mio. i likviditet, hvor vi prioriterer langsigtede investeringer i mennesker, som vil give øget gevinst på den lange bane. Vi skal investere i fremtiden og ikke spare kommunen i sænk.

Julie Hoff Sørensen
SF Stevns

Skriv en kommentar