(Last Updated On: 16. juni 2020)

Vi har bemærket, at der i den seneste tid er fremkommet udmeldinger fra presse og øvrige partier i forhold til Venstres holdning til Østbanen.

Lad os endnu engang slå fast, at Venstres holdning ikke har ændret sig, ej heller grundet en journalistisk vinkling på sagen.

I Venstre er vi meget optaget af BRT busser som en fremtidsorienteret og omkostningseffektiv grøn løsning, når det gælder højklasset kollektiv transport ind og ud af storbyer, bl.a. som alternativ til dyre letbaneløsninger. Vi har også bakket op om, at der i regi af regionen blev gennemført en undersøgelse af BRT som muligt alternativ til tog på Østbanen. Denne undersøgelse foreligger nu.

Vores konklusion er, at Østbanen isoleret set ikke er egnet til en BRT løsning. Dette grundet de analyser vi har gennemlæst og hernæst det faktum, at tab af rejsetid og tidsperspektivet for en løsning er for udfordrende.

Det er vigtigt, at man træffer sine beslutninger på et oplyst og objektivt grundlag, og på den baggrund har vi i Venstre afventet analysen forinden endelig stillingtagen.

Vores erfarne transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der er medforfatter til dette indlæg, er naturligvis enig med os og hans svar afspejler et generelt ønske fra statslig hold om BRT løsninger. Derimod ønsker Venstre ikke at trække bestemte løsninger ned over hovedet på eksisterende lokalbaner. Også her har vi dyb respekt for de lokale ønsker og beslutninger, der er truffet ud fra objektive analyser og lokale forhold.

På den baggrund vil Venstre i nær fremtid endnu engang afholde et fællesmøde mellem nedenstående underskrivere og besigtige lokal området også med henblik på, at orientere og fremvise områdets yderligere infrastruktur og behov.

Herunder den nye statsvej fra Sydmotorvejen ind på Stevns, som Venstre er meget optaget af at få bygget med henblik på bekæmpelse af trængslen ved Køge samt som grundlag for fornyet vækst, turisme samt jobskabelse på Stevns.

Lad os sammen kæmpe for en stærkere og bedre infrastruktur.

De bedste hilsener

Kristian Pihl Lorentsen, MF og Transportordfører
Jacob Jensen, MF og Regionsrådet Region Sjælland
Anette Mortensen, Borgmester Stevns
Ole Vive, Borgmester Faxe
Ken Kristensen, Gruppeformand Køge

Skriv en kommentar