(Last Updated On: 26. november 2019)

Borgmester, tag ja-hatten på.

Skal Stevns kommune:

1. Bakke op om afskaffelsen af den fossile energi og hjælpe med til, at Danmark når målet om 70 procent nedbringelse af drivhusgasser?
eller

2. Være dem, der hænger i bremsen, trækker den forkerte vej og lægger hindringer vejen for opfyldelsen af den målsætning, der vil kunne bringe Danmark i front i international sammenhæng og vise, at vi er et land, der faktisk bekymrer sig om klodens fremtid.

Den udmelding, der kom fra borgmesteren, efter at HOFOR var nede for at orientere om planerne for en vindmøllepark, der er ved at blive planlagt halvvejs mod Sverige, tyder nærmest på det sidste.

Da der sidste gang blev debatteret vindmøller på Stevns, var udmeldingen fra borgmesterens eget parti, at vindmøller skulle lægges ude på havet. Nu er der så planer om at lægge en vindmøllepark, ca. midtvejs mellem Danmark og Sverige, og så er udmeldingen ’det ønsker vi ikke’.

Kære borgmester

Vindmøllerne skal ligge 17 km fra Højerup Kirke og 14 km fra Stevns Fyr, hvilket er væsentligt længere end afstanden til den svenske kyst.

Hvordan skulle vindmøller, som står halvvejs mod Sverige, kunne genere Stevns Klint?

Lad os derfor for denne gang lægge uenighederne tilside i kommunalbestyrelsen og byde den fossilfrie energi velkommen.

Med venlig hilsen

Sejer Folke
Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Skriv en kommentar