(Last Updated On: 21. februar 2017)

Stevns kommune er et populært sted at bosætte sig i. Det går vores vej i øjeblikket, og børnefamilier fra København ønsker at bosætte sig uden for byen. Der er stigende pres om boligønsker flere steder i Stevns kommune.

Der købes grunde og der bygges huse i Strøby Egede og Hårlev, og senest har vi godkendt en lokalplan i Rødvig, hvor der nu også skal bygges.

Tilflytning af nye borgere skaber mere liv i vores kommune, giver øget handel, flere arbejdspladser og flere medlemmer i vores aktive foreninger.

Man kan simpelthen ikke blive i dårligt humør, når man møder investorer og entreprenører, som vil være med til at investere og udvikle vores kommune. Vi skal have Store Heddinge og vores landsbyer med i udviklingen, og det skal der sættes politisk fokus på.

Udviklingen skal styres, og der skal tages hensyn til, at der er pladser i vores institutioner, at skolerne har kapacitet til at modtage nye elever i de områder, hvor der sker boligudvikling.

Det følger helt naturligt, at den nye flertalsgruppe tager politisk ansvar, og man ikke efterlader egne og nye borgere i et kaos, hvilket vil ske, såfremt der ikke er taget hensyn til ovenstående problemstillinger.

Vejadgangen til og fra Stevns er vores største problem for pendlerne og nye borgere.

Vejdirektoratet har igangsat en forundersøgelse til etablering af en statsvej til Stevns. Vejdirektoratet er klar med sin rapport medio 2018. Resultatet af forundersøgelsen afventes med stor spænding, og den afgørelse om en linjeføring, som træffes af fagfolk i Vejdirektoratet, bakker vi naturligvis op.

Strøby Egede er særligt udfordret med store trafikmængder med person- og lastbiler, som dagligt skal køre gennem byen. Vi skal samtidig sikre skolevejen og det betyder, at vores skolebørn skal passere Stevnsvejen. Forarbejdet er igangsat om at finde bedre løsninger på disse problemer.

Ved udvikling af nye boligområder skal der indtænkes offentlige skolestier, og når vi taler om udvidelse af Nicolinelund, får vi nu mulighed for at lave en skolesti, ind gennem området og frem til Strøbyskolen. Den nye skolesti vil være den naturlige færdselsvej for rigtig mange skolelever og borgere, som skal til og fra Strøbyhallen på cykel. Den mulighed skal naturligvis udnyttes, og det vil den blive.

Politisk er forarbejdet igangsat med en helhedsplan for Strøby Egede, og når udkastet er klar, afholdes der naturligvis borgermøder, så alle har mulighed for at komme med input til planen.

Socialdemokraterne er klar til udvikling af Stevns kommune, men vi vil også sikre, at dette sker med stor fokus på at løse de udfordringer, der følger med udvikling.

Steen S. Hansen
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet

 

Skriv en kommentar