(Last Updated On: 3. maj 2021)

Kun den nu tidligere partifælle fra Enhedslisten, Sejer Folke, stemte ja til at imødekomme Jan Jespersens anmodning om at træde ud af Kommunalbestyrelsen før tid.

Jan Jespersen vil frem til årsskiftet være løsgænger i kommunalbestyrelsen. (Arkivfoto)

Stevns: Kommunalpolitiker Jan Jespersen, der i sidste måned valgte at melde sig ud af Enhedslisten, havde forud for seneste kommunalbestyrelsesmøde fremsendt en anmodning til borgmester Anette Mortensen (V) om at forlade Kommunalbestyrelsen inden valgperiodens udløb.

Jan Jespersen begrundede sin anmodning med »personlige årsager«. Men denne begrundelse er ikke en gyldig grund i henhold til styrelsesvedtægtens bestemmelser om borgerligt ombud, hvilket Anette Mortensen påpegede, da punktet blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften i sidste uge. Andet offentligt hverv eller helbred ville til gengæld have været gyldige grunde. Derfor anbefalede borgmesteren at afvise Jan Jespersens anmodning.

Fire lignende sager

Jan Jespersen var inhabil under behandlingen af sagen og blev derfor bedt om at logge af mødet, da punktet blev diskuteret.

Hans tidligere partifælle, Sejer Folke, bad om ordet og begrundede, hvorfor han trods borgmesterens anbefaling valgte at stemme for anmodningen:

– Jeg stemmer for. Jeg har fundet fire lignende sager i indeværende periode fra hhv. København, Aarhus, Rebild og Horsens kommuner. Alle fire fik lov. Jeg har ikke fundet nogle sager, hvor man ikke har fået lov, begrundede Sejer Folke.

Også Dansk Folkepartis Varly Jensen bad om ordet. Han kaldte Jan Jespersens situation for beklagelig, men kunne ikke med den anførte begrundelse godkende anmodningen.

Ingen andre ønskede at få ordet, og med 17 stemmer imod og en enkelt stemme for blev anmodningen afvist.

Da Jan Jespersen vendte tilbage til mødet og blev oplyst om afstemningsresultatet, lød svaret:

– Okay, nå. Jamen, så er det jo sådan, det er!

Fortsætter frem til nytår

– Jeg havde bedt om lov til at træde ud af kommunalbestyrelsen allerede nu, da jeg mener, at det ville være det mest rigtige at gøre og det bedste for mig, uddyber Jan Jespersen overfor Stevnsbladet dagen derpå og fortsætter:

– Jeg har meldt mig ud af Enhedslisten, og her siger partireglerne, at man skal afgive sit mandat til partiet. Og jeg vil ikke lyve og begrunde det med noget, som ikke er sandt.

Jan Jespersen blev dog ikke overrasket over udfaldet, for da han så dagsordenen til mødet, fik han en fornemmelse af, at det nok godt kunne ende med et nej.

– Det kunne så ikke lade sig gøre, og derfor er jeg nu løsgænger, og jeg vil selvfølgelig passe mit arbejde. Det bliver nu uden bagland, men heldigvis har jeg mange gode relationer med de andre i kommunalbestyrelsen, konkluderer Jan Jespersen, som nu må fortsætte sit hverv i kommunalbestyrelsen perioden ud og som løsgænger.

– Jeg har fundet ud af, at man godt kan være socialist uden at være medlem af Enhedslisten, slutter løsgængeren.

Der er kommunalvalg til efteråret, og den nyvalgte kommunalbestyrelse træder til ved årsskiftet. Det bliver uden Jan Jespersen, der gerne havde taget en periode mere, men han ønsker ikke at stille op til næste valg, hverken som løsgænger eller for et andet parti, selvom han har fået flere henvendelser fra andre partier.
rmh

Skriv en kommentar