(Last Updated On: 28. juli 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Arne Manley
Vognmandsmarken 8
Rødvig

Svar til Lars Klausen vedrørende nedlæggelse af Rødvig Turistkontor:

Lovprisningen af den nye turismeorganisation: Visit Sydsjælland Møn er imponerende.

Men når man så læser, at Stevns’ part i forretningen kun er 12 procent, når kommunen sammen med turistforeningen skal varetage den overordnede markedsføring af turismen på Stevns, føler jeg mig ikke overbevist om, at det er den rigtige vej.

Flere parthavere med forskellige procentindskud og interesser kan let blive noget rod. Det lugter meget af, at »bare det er noget, der er stort, så er det godt«. Jeg er stor tilhænger af nærhedsprincippet – modsat fjernstyring.

Du skriver, at »bestyrelsesarbejdet er rene interessetimer – uden løn eller honorar«, hvilket er prisværdigt. Men i DAGBLADET 29. januar står der, at der ved Stevns Turistforenings ekstraordinære generalforsamling dagen før var flere medlemmer, der udtrykte bekymring over den nye mulighed for, at en bestyrelse kan sidde og bevilge sig selv honorarer. Det havde nok set bedre ud, hvis du havde fået det med.

Turistkontorets nedlæggelse, som fik mig til at reagere, er ikke direkte nævnt i dit indlæg. Der står kun noget om muligheden for videreførelse i tre-fire sommermåneder. Men det er ikke nævnt, hvem der skal forestå arbejdet med de tusindvis af turister, der søger hjælp og oplysninger. Skal havnefogeden? Og skal de uden for sæsonen ringe til Vordingborg?

Til slut vil jeg gerne fritages for at blive katalogiseret som en »fejlfri person«. Jeg har haft et langt og godt professionelt liv som skibsfører med cirka lige så mange fejl og succeser som mange andre, og jeg føler mig fuldstændig kapabel og gammel nok til at kunne tillade mig at kritisere valget af Martin Bender som chef for turismen.

Skriv en kommentar