(Last Updated On: 16. marts 2021)

I disse Corona tider, hvor ensomhed og stilhed er kommet til at betyde så meget for så mange mennesker, kom jeg til at tænke på, at der de sidste 4 år har hersket en fred og fordragelighed i det politiske Stevns. Ikke kun på grund af Corona, men på grund af kemien imellem de politikere, der sidder i kommunalbestyrelsen. De har formået at samarbejde.

Som bekendt har det ikke altid været sådan. Der er igennem tiderne blevet gravet brede og dybe grøfter, og meningsudvekslingerne har ofte været på det personlige plan snarere end det politiske.

Hvor er det skønt, når folk kan udtrykke deres meninger, som jo ofte er forskellige, for sådan er vi mennesker jo, og så derefter give hinanden et håndtryk som tak for en god verbal dyst. Een af betingelserne for, at en fredelig dialog kan foregå, er åbenhed. Uden åbenhed kommer menigmands meninger ikke frem, og der kommer bagtalelse, rygtedannelse og en fjer bliver nemt til syv høns, når vi ikke er åbne overfor hinanden.

De sidste 3½ år har vi borgere i Stevns kommune oplevet den politiske åbenhed og værdien af den. Der er sket store og svære ting i kommunen, og de fleste er sket uden de store Bråvallaslag.

Annette Mortensen som borgmester er gået foran og stiftede “borgmester møder borger” efter sidste valg og har fulgt op på det initiativ. Flere af politikerne har haft flere møder med borgerne og deltaget i flere debatter, end jeg husker fra den tidligere valgperiode.

Mit håb for fremtiden er, at når vi vælgere står i boksen i valglokalet til november, så skal vi huske på, at den vi stemmer på, skal være vores talerør i de næste 4 år.

Jeg stemmer på åbenhed, ro og fordragelighed og meningsfyldt saglig debat. Noget vores borgmester har evnet. Ha’ en god dag og pas på jer selv.

Flemming Sten Petersen
Dyndledsvej 23
Endeslev

Skriv en kommentar