(Last Updated On: 10. september 2020)

I forlængelse af flertalsgruppens udmelding om at sætte kommuneskatten op for at bevare vores kommunale velfærd, melder Nyt Stevns og DF ud, at de anser beslutningen for uansvarlig.

Det er et synspunkt, som jeg anerkender, at man kan have, men hvad vil Nyt Stevns og Dansk Folkeparti?

Der, hvor jeg synes, det lyder hult, er, når man ikke har anvist, hvordan man selv budgetmæssigt vil løse opgaven?

Flertalsgruppen har fremlagt forhandlingsrammen – alle tal og forudsætninger i forbindelse med budgetarbejdet er nu tilgængelige for alle partier på samme tid, og forvaltningen står til rådighed for alle partier i forhold til ønsker om beregninger.

Alle partier er stillet lige på alle budgettal og tid til forhandlinger om næste års budget.

Når nu Nyt Stevns og Dansk Folkeparti ikke selv har givet bud på et budget – så nævner jeg gerne de overordnede linjer i deres budgetforslag for 2020.

DF har ikke udarbejdet et budget de sidste to år, så vi ved ikke, hvordan de vil løse opgaven.

Nyt Stevns har udarbejdet budgetter de seneste to år. Hovedlinjen i deres budgetter er en balance mellem indtægter og udgifter, men måden hvorpå de skaber balancen, er ved at barbere alle velfærdsområder og sætte al udvikling i stå.

Besparelser er anvist på:

Børne- og Ungeområdet: Besparelse på en områdeleder på daginstitutionsområdet, en lederstilling i folkeskolerne, ingen lejrskole i udskolingen, forringelse af folkeskolen ved at forringe lærernes forberedelsestid samt en rammebesparelse på Ungdomsskolen.

Social- og Sundhedsområdet: SOSU medarbejderne skal arbejde hver anden weekend frem for hver tredje, rengøring til de ældre hver tredje uge frem for hver anden uge samt stor besparelse på ledersiden i hjemmeplejen (lederne har i dag hver ansvar for 40 medarbejdere).

Erhverv, kultur og turismetiltag: Verdensarv Stevns spares helt væk samt besparelser på Erhvervsrådet, kulturen og turismetiltag.

Ovennævnte er i øvrigt kun en del af de besparelser, som Nyt Stevns anviser for at bringe budgettet i balance og for mig at se, har man kun den økonomiske balance for øje.

Hvad er Nyt Stevns’ visioner og udvikling for den borgernære velfærd?

Jeg mener, at det er disse politiske prioriteringer, man som borger bør kende, for at kunne træffe sit valg på et oplyst grundlag, når man skal sætte sit kryds ved kommunalvalget i november 2021.

Jeg ved godt, hvilken kommune jeg helst vil bo i, også selv om den er lidt dyrere.

Med venlig hilsen
Steen S. Hansen, Socialdemokratiet
Formand for Børn, Unge og Læring

Skriv en kommentar