(Last Updated On: 11. april 2019)

Museum Sydøstdanmark har foretaget udgravninger forud for Lejerbos byggeri af 32 nye familieboliger

Udgravningsleder Brian Westen har fulgt udgravningerne på Agerstien. (Foto: Nikolaj Andersen)

Store Heddinge: I Lejerbos stevnske afdeling er ventetiderne lange, hvorfor der nu opføres nye almennytte boliger på Agerstien ved Vesterbro.

– Det bliver 32 rækkehuse, almindelige, energivenlige familieboliger, nogle med førstesal, oplyser Anny Borch Jensen, der er formand i Lejerbo Stevns.

I forbindelse med al boligbyggeri kan der ligge fortidsminder begravet i mulden, og netop derfor har Museum Sydøstdanmark de seneste dage gennemført såkaldte forundersøgelser på grunden, hvor boliger skal opføres.

– Museumsloven foreskriver, at fortidslevn bliver reddet, så de ikke bliver destrueret af byggearbejdet, forklarer Brian Westen, der er udgravningsleder ved Museum Sydøstdanmark.

Han oplyser, at udgravningerne på Agerstien har givet flere interessante fund fra to tidsperioder, dels fra den yngre del af den romerske jernalder, dels fra den ældre del af den germanske jernalder.

– Dels har vi fundet et hus med fire tagbærende stolper og to indgangsstolper, som stammer fra omkring 300 til 600 år e.Kr. Desuden har vi i et større kulturlag i en lavning fundet en sleben økse samt en økseplanke, oplyser udgravningslederen.

Når Museum Sydøstdanmark har afsluttet deres forundersøgelser og udgravninger, kan byggeriet af de 32 nye boliger gå igang.

Rækkehusene forventes at være færdigbygget og klar til indflytning i sommeren 2021.

Stevns WebTV har talt med udgravningslederen og formanden for Lejerbo Stevns. Se indslaget her.
rmh

Skriv en kommentar