(Last Updated On: 24. marts 2020)

Stevns: I sidste uge meddelte Stevns Kommune, at man ville fremskynde betaling til private leverandører for at støtte større og mindre virksomheder.

Omtrent samtidig iværksatte regeringen og folketinget nye påbud om at lukke for en række mindre forretninger.

Brug digital ansøgning

Det kan især komme til at ramme de små virksomheder på Stevns, og hvad gør man, hvis man bliver ledig på et tidspunkt, hvor Stevns Kommune holder Jobcentret lukket?

– Selvom beskæftigelsesindsatsen er suspenderet kan alle borgere i Stevns kommune, der bliver ledige,, få hjælp i Jobcenteret både til at søge ydelse og søge job, siger centerchef for Stevns’ Arbejdsmarkedsforvaltning, Trine Dokkedal.

Hun forklarer, at alle ny ledige kan tilmelde sig som ledige digitalt (jobnet.dk), per telefon eller ved brev. Forsikrede ledige skal samtidig ansøge om dagpenge i deres a-kasse.

Øvrige ledige skal ansøge om ydelse via digital ansøgning.

Samtaler suspenderet

Trine Dokkedal oplyser, at jobcenterets medarbejdere står til rådighed for vejledning over telefonen.

– Når vi modtager ansøgning om ydelse fra en ledig borger, fremsender vi brev med orientering om, at beskæftigelsesindsatsen pt. er suspenderet. Vi oplyser samtidig om, at borger vil blive indkaldt til samtale i jobcenteret, når perioden med suspension ophører og borger eventuelt fortsat er ledig.

Det er i tråd med dessiner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.

Her hedder det, at uanset tilgang skal kommunen/a-kassen fortsat – i foranstaltningsperioden som nødberedskab – sørge for, at: Borgere, der bliver ledige i foranstaltningsperioden, kan tilmelde sige som nyledige via jobnet, telefonisk eller ved fysisk brev i jobcentret, så opsagte eller hjemsendte medarbejdere fortsat kan have et forsørgelsesgrundlag.

Telefontid er udvidet

Det betyder, at ledige fortsat kan modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse, og at Jobcenteret kan tage imod og behandle anmeldelser af arbejdsfordeling.

Borgere har således mulighed for at rette henvendelse til jobcentret, herunder afgivelse af klager, men at de normale frister, f.eks. klagefrister, suspenderes.

I mellemtiden er borgere på Stevns velkommen til at kontakte jobcenteret for råd og vejledning til sin jobsøgning eller øvrige spørgsmål til sin situation som ledig.

– Vi bestræber os på, at give hjælp og vejledning i det omfang den aktuelle situation tillader. Vi er desuden fortsat opmærksomme på at formidle kontakt mellem ledige og virksomheder/brancher, hvor der lige nu er stort behov, selvfølgelig med begrænsning af smitte in mente, siger Trine Dokkedal og slutter:

– Borgerservice bemander telefonerne og sender besked videre til medarbejdere fra jobcenteret, der efterfølgende ringer borgeren op. Samtidig er telefontiden udvidet, så den gælder rådhusets normale åbningstid.
sky

Skriv en kommentar