(Last Updated On: 26. juli 2019)

Formand for udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), glæder sig over fremgangen. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Beskæftigelse: De seneste tal fra Danmark Statistik viser fortsat vækst i beskæftigelsen, der de seneste 73 måneder i træk har oplevet uafbrudt vækst på landsplan.

Dansk Erhverv har netop udgivet et analysenotat på baggrund af de nyeste jobtal for Region Sjælland, der viser stigende beskæftigelse og dermed faldende ledighed i størstedelen af regionens kommuner, heriblandt i Stevns Kommune.

Stigende beskæftigelse

På landsplan er beskæftigelsen det seneste kvartal vokset med 0,3 procent, og i absolutte tal er antallet af fuldtidsbeskæftigede på knap 2,3 millioner.

Samme beskæftigelsesvækst ses i mange af landets kommuner, heriblandt Stevns.

I Stevns Kommune er antallet af fuldtidsbeskæftigede i 1. kvartal 2019 på 4.202. Det er en fremgang på 34 fuldtidsbeskæftigede i årets første kvartal, mens væksten det seneste år har været på 74 fuldtidsbeskæftigede. I procent er der tale om fremgange på hhv. 0,8 i 1. kvartal og 1,8 det seneste år. For hele landet er fremgangene på hhv. 0,3 i 1. kvartal og 1,5 det seneste år, og således ligger fremgangen i fuldtidsbeskæftigelse på Stevns højere end landsgennemsnittet.

Den stigende beskæftigelse i kommunen glæder udvalgsformanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

– Det betyder rigtig meget for vores lokalsamfund, at vores borgere har et arbejde, og at virksomhederne skaber flere nye lokale arbejdspladser, siger udvalgsformanden.

Og lav ledighed

Ledigheden i arbejdsstyrken er på landsplan det seneste år faldet med 0,3 procentpoint, og var i april 2019 på 3,7 procent.

Samme fald på 0,3 procentpoint har der været i Stevns Kommune det seneste år, og i april var ledigheden på 3,6 procent svarende til 383 ledige i kommunen.

Mangel på arbejdskraft

Peter Halkjær, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, oplyser, at mange virksomheder i øjeblikket har svært ved at rekruttere arbejdskraft og dermed må sige nej til ordrer.

– Alene i løbet af de seneste seks måneder har virksomhederne måtte opgive at besætte 35.000 stillinger herhjemme. Vi frygter, at på sigt vil mangel på arbejdskraft gå ud over det flotte danske beskæftigelsesopsving, siger han.

Mikkel Lundemann Rasmussen kan nikke genkendende til, at også virksomheder på Stevns oplever problemer med at finde arbejdskraft.

– Men jeg mener, at det er en fejlfortolkning, når vi taler om, at virksomhederne ikke kan selv. Det sygdomsgør virksomhederne, men faktum er, at langt de fleste virksomheder ser det her som en udfordring, de selv kan løse. De løser den ved at opkvalificere eksisterende medarbejdere og gøre sig attraktive for nye medarbejdere. Og så samarbejder de med mange andre virksomheder, jobcenter, erhvervsråd og uddannelsesinstitutioner om udfordringen, således at det bliver en holdindsats, der gør forskellen, siger han.

Opkvalificering og dialog

I Stevns Kommune har man allerede igangsat en række initiativer, som dels skal være med til at styrke vækstkulturen og sikre, at væksten ikke bremses ved manglen på arbejdskraft.

– Her gælder særligt, at vi bruger flere ressourcer på at opkvalificere de, som går ledige, så deres kompetencer kan matche den efterspørgsel, virksomhederne har.

Derudover kræver det en håndholdt indsats, hvor vi har en tæt dialog med den enkelte virksomhed om, hvordan kommunen og erhvervslivet kan hjælpe hinanden.

Denne har vi særligt gennem vores Erhvervsråd og ikke mindst ved vores mange virksomhedsbesøg i de stevnske virksomheder, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Han nævner Store Heddinge Dampvaskeri som et godt eksempel, hvor virksomheden havde brug for arbejdskraft, og hvor der i kommunen var en stor gruppe af flygtninge og indvandrere, som nu har fået glæde af et job lokalt.
rmh

Skriv en kommentar