(Last Updated On: 21. maj 2014)

LaeserneSkriver1
Af Jørgen Gregersen

Medlem af kommunalbestyrelsen for Stevnslisten

Jeg synes, vi i Stevns kommune efterhånden nærmer os et alvorligt problem med troværdigheden.

På kommunalbestyrelsesmødet i marts måned besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen, at dispensere fra Lokalplan nr. 140 Vallø Strandpark II, så den store avnbøg med en kronediameter på 18 meter som er beskyttet mod fældning, nu kan fældes alligevel.

I den konkrete sag synes jeg det er ærgerligt, at et så stort og fint træ skal lade livet. Hvad jeg dog synes er endnu mere betænkeligt er det faktum, at kommunen alene i Strøby Egede centerområdet har eller har forsøgt, at træffe beslutninger i strid med de godkendte lokalplaner som har været gennem borgerinddragelse og høringer.

Det første eksempel på denne var, da Netto fik lov til, at placere deres forretning som de selv ville og ikke som der stod i lokalplanen.

Det andet eksempel er, da det firma som har købt arealet mellem Strandlunden og Rema 1000, ville opføre et byggeri som afveg ganske meget for de muligheder der var i den gældende lokalplan.

Det tredje og sidste eksempel er Vallø Strandpark II, hvor lokalplanen kun er godt et år gammel. Den blev vedtaget i marts 2013.

Alle tre eksempler viser, at de lokalplaner som borgerne skulle regne med som de regler der er for de specifikke områder de dækker, i bedste fald kun er vejledende. Det er netop dette faktum som gør, at jeg postulere at der kan sættes spørgsmål ved Stevns kommunes troværdighed.

Jeg må med skam indrømme, at jeg ved afstemningen i kommunalbestyrelsen begik en fejl. Jeg undlod at stemme, men skulle, som Ø og R have stemt imod forslaget. Jeg stemte, som jeg gjorde, fordi jeg gerne vil have en høring hos borgerne, men den høring som kommer, har så kort frist, at der nok er mange som ikke opdager det før det hele er forbi. Den nye høring skal behandles af kommunalbestyrelsen allerede den 10. juni i år.

Vi må i Stevns kommune tilbage til, at der kun undtagelsesvis dispenseres fra det plangrundlag som den enkelte borger disponere ud fra.

Skriv en kommentar