(Last Updated On: 31. august 2021)

Hårlev Borger- og Erhvervsforening sagde farvel til formand gennem 10 år, og fortsætter som kollektiv bestyrelse

Den mangeårige formand, Johnny Andersen, fra Hårlev Borger- og Erhvervsforening fik smukke ord og en flot gavekurv for hans entusiastiske indsats. (Foto: Klaus Slavensky)

Foreningsnyt: Det blev en dobbelt-generalforsamling, som Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) afholdt onsdag den 25. august, idet corona-restriktioner forhindrede foreningskalenderen i at gå sin vante gang.

Og de cirka 30 fremmødte fik da også afviklet både fællesspisning og årsmøde i god ro og orden.

To års beretning

Den tidligere viceborgmester for Venstre, Benny Dråby, havde et overkommeligt hverv som ordstyrer, idet der hverken var kommentarer til formandens beretning og regnskabet, og heller ej indkomne forslag.

HBE’s formand, Johnny Andersen, gennemgik foreningens to seneste år, 2019 og 2020, og fremhævede, at julen 2019 var en succes med musik og pigegarde, men at 2020 havde været mere stille hvad angik aktiviteter.

– Men der er sket noget i byen. Nye butikker, ny genbrugsplads, salg af byggegrunde og så fik vi i foråret gang i ”Hårlev-Posen”, som gives til de mange nytilflyttere, lød det i formandens beretning.

Johnny Andersen berørte også beslutningen om nye skinner til Østbanen og en kommende statsvej som fordele for Hårlevs beboere og forretningsliv.

– Der er nogen som mener, at Hårlev er hovedstaden på Stevns, men jeg kalder vores by for porten til Stevns, og det vil blive forstærket med renoveringen af Hotherskolen, fremgang på turistområdet og jeg håber, at den gamle genbrugsplads bliver omdannet til shelterby.

»Vil blive stærkt savnet«

Johnny Andersen takkede, samtidig med sin beretning, af som formand for HBE, som han selv var med til at starte i 2011, og som han har stået i spidsen for i samtlige 10 år.

Han fortsætter dog i sine mange andre tillidshverv, som bl.a. tæller formandsposten i Stevns Frivillighedscenter, og så vil han fortsat være Hårlevs kendte cykel-Johnny. Men han slipper ikke HBE-tøjlerne helt, idet han dels vil organisere de traditionsrige cykelløb og tager også førertrøjen på når der skal afholdes valgmøder i forbindelse med kommunalvalget til november.

– Det er med stort vemod vi siger farvel til vores formand, lød det i takketalen fra bestyrelsen, som blev holdt af Hanne Hildebrandt, som hurtigt tilføjede:

– Men det er også med stolthed, for Johnny var med til at starte denne forening, og dermed har du gjort en forskel. Du er så engageret og mangfoldig. Du har sat fokus på børn, ældre, de grønne områder, trafikforhold. Du har en stor berøringsflade, og du er en aktiv medspiller i alt der har med udvikling at gøre. Du har sat mange aftryk, er igangsætter og slider i den gode sags tjeneste. Du har været bestyrelsens holdkaptajn og du har store kvaliteter og rummelighed, og vil blive stærkt savnet, sluttede hun bestyrelsens hilsen, og overrakte Johnny Andersen en stor gavekurv, mens forsamlingen gav den afgående formand en langvarig stående applaus.

Mangler medlemmer

HBE’s generalforsamling sluttede med valg til bl.a. bestyrelsen, idet både Johnny Andersen, Lasse Hansen og Johnny Madsen stoppede.

I stedet blev Nikolaj Andersen valgt; Hanne Hildebrandt, Jette Normand genvalgt og udgør nu bestyrelsen sammen med Johanne Tocager og Lene Juul.

Lene Juul oplyser til Stevnsbladet, at bestyrelsen først mødes i september for at konstituere sig, men hun forventer, at bestyrelsen fortsætter som kollektiv ledelse frem til næste generalforsamling i marts 2022.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen fik mandat til selv at finde yderligere medlemmer og suppleanter.
sky

Skriv en kommentar