(Last Updated On: 25. marts 2019)

Han er fuld af livsmod og lokalt engagement. På fredag fylder John Dalsgaard Jensen 60 år.

Man kan altid genkende John Dalsgaard Jensen på den sorte hat. Det startede egentlig som en joke på Langelandsfestivallen – hvor han og hustruen Irene gennem fjorten år var frivillige. Børnene var altid med og det blev familiens årlige sommerferie. På festivallen købte han det ene år en sommerhat; men da sommeren endte blev hatten siddende – nu er han på nummer fire hat af samme slags. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Magleby: – Livet er godt. Jeg glæder mig til de næste 10 år, og jeg er på ingen måde skræmt ved at blive 60 år, slutter John Dalsgaard Jensen er fint og meget ærligt fødselsdagsinterview, forud for hans runde fødselsdag på fredag den 29. marts.

Og det til trods for – eller måske netop fordi – livet ikke altid har været nemt, langt fra. For som han ved interviewets start understreger, så har tre store og svære livsbegivenheder i den grad været med til at præge hans liv og gjort ham til den, han er i dag.

Kartoffelkur førte til fallit

I 1989 flyttede John og familien fra Roskilde til Vråby. Det var drømmen om et liv på landet, der fik familien til at søge væk fra fødebyen, hvor han godt 10 år tidligere havde mødt sin hustru, Irene, til folkedans, hvor John underviste og Irene var elev.

Parret fik datteren Katja i 1982, blev gift i 1985 og fik året efter sønnen Daniel.

– Vi købte hus i Vråby, inden vi havde fået solgt vores hus i Roskilde, og så kom kartoffelkuren, husker John.

Efter et år med udgifter til to huse, lykkedes det at få solgt huset i Roskilde, til en lavere pris, men det var for sent, og ifølge banken var eneste mulighed at sende huset i Vråby på tvangsauktion.

– Det var vanvittigt. I en periode knoklede vi som sindssyge med tre jobs tilsammen, men vi endte med at stå med to børn uden tag over hovedet, husker fødselaren.

Hårdt arbejde, sund skepsis

Ægteparret blev erklæret insolvente og måtte i stedet leje bolig. Det første blev et hus i Magleby; siden har familien har også boet til leje i Holtug og Store Heddinge, men vendte tilbage til Magleby, hvor John og Irene bor i dag.

Med hjælp fra den lokale revisor i Klippinge fik parret overblik over deres gæld og begyndte at afdrage.

– Vi fik lavet gode aftaler med alle kreditorerne og brugte de næste 20 år på at blive gældfrie. Det, vi kan i dag, stammer fra dengang – og så har vi også fået en sund skepsis overfor bankerne, som dengang gav os dårlig rådgivning, konkluderer John.

I 1991 kom parrets tredje søn, Rasmus, til verden.

Kobberbryllup og husbrand

Vi er nået til vinteren 1998, lørdag den 28. februar, som er den dag, hvor parret skal fejre deres kobberbryllup.

Familien er kort tid forinden flyttet ud på en gård lidt uden for Magleby, hvor de bor til leje. De er endnu ikke kommet helt på plads, og mange af flyttekasserne venter stadig på at blive pakket ud, den dag de holder fest for familie og venner i Magleby Forsamlingshus.

– Politiet kommer og banker på forsamlingshusets dør og spørger efter dem, der bor ude på gården. Det er jo os, og så fortæller de os, at gården er brændt, fortæller John og fortsætter:

– Vi flytter ind hos nogle af gæsterne, som bor i byen. Hele byen kommer i sving, nogle kommer med mad, andre med møbler, og der går ikke længe, før vi kan møblere tre huse. Der er også nogle, som finder et lejemål til os på Kirkevej, så der flytter vi hen.

Det var en forfærdelig oplevelse, men det blev også en god oplevelse, det at blive mødt med så meget støtte og opbakning, at opleve hvordan man i et lille lokalsamfund støtter hinanden.

– Alle omkring os var jo fantastiske, og siden har jeg gerne ville give tilbage til lokalsamfundet. Jeg påtager mig meget gerne nogle arbejdsopgaver, siger fødselaren, der gennem årene har været aktiv som træner i den lokale fodboldklub Nordstevns G&I, hvor han igennem en årrække også stod for den årlige fodboldcamp.

Musikken har også været et område, hvor John gennem årene ofte har budt ind med sine evner.

Han og hustruen har endda haft Jensens Dansestudio i Magleby Forsamlingshus. Det blev dog kun til én sæson, vist nok i 2008, men flere spørger stadig til, om Irene og John vil starte dansestudioet op igen. Parret har de seneste 19 år selv gået til standard- og latindans.

Tragisk dødsfald i trafikulykke

– Men der er mere endnu, siger John og bruger et øjeblik til at samle sig.

For en søndag morgen – det var den 13. marts 2011 – ringer politiet for at fortælle, at sønnen Daniel, der på det tidspunkt var 24 år gammel, er omkommet i en trafikulykke på sydmotorvejen på vej hjem til Næstved.

– Så er de andre oplevelser, vi har haft, jo egentlig kun handlet om ting. Daniel kommer man til gengæld aldrig over, men man kan lære at leve med det, siger John.
Daniels 25 års fødselsdag var inden hans død allerede delvist planlagt, og Irene og John valgte at holde den som planlagt: den 10. juni hjemme i haven for familie og venner.

– Der blev skældt ud, rost, spist god mad og snakket til den lyse morgen. Vi snakker stadig meget om det, fortæller John Dalsgaard Jensen.

– Så jo, vi har fået vores ture, og vi er blevet stærke af det, konstaterer fødselaren.

Alsidigt CV

Arbejdsmæssigt har John været vidt omkring. Han er uddannet butiksassistent i 1980 i en musikforretning, hvilket var oplagt, da han altid har været glad for og dygtig til musik. I en periode spillede han ’8 dage om ugen’, som han formulerer det – på trompet, i blandt andet Roskilde Garden og i et harmoniorkester.

Han har også gjort rent, været ansat på Gjorslev Gods, arbejdet som klubpædagog i Dansk Røde Kors og meget andet.

Over en tiårig periode var han engageret leder af Munkegården i Store Heddinge.

Han har også prøvet kræfter som skoleleder, først ved et kort visit på Skelbæk Friskole, nu for LOF.

I dag har han desuden job som pædagog på Brohøj i Klippinge, der netop er blevet godkendt som opholdssted.

– Rent arbejdsmæssigt har det altid handlet rigtig meget om at komme videre, forklarer fødselaren de mange jobskift med.

Venstres sociale hjerte

Som et engageret menneske har John også været aktiv på den lokalpolitiske scene. Op til kommunalvalget i 2013 stillede han op som kandidat for Venstre. Han blev valgt ind og fik en plads i Social- og Sundhedsudvalget.

Ved det efterfølgende valg – hvor uroen i Venstre betød en halvering af pladser i kommunalbestyrelsen – opnåede han ikke stemmer nok. Men John er ikke færdig med politik, og allerede nu melder han sig klar til kommunalvalget i 2021. Stadig for Venstre. Og med de 60-80/90-årige som sin mærkesag. Fordi han gerne vil være med til at optimere livet for den aldersgruppe:

– Vi er nødt til at lave om på betingelserne. Mange i den aldersgruppe har økonomien til det, de skal have ret til flere ting, bare fordi de har lyst til det. Det handler om livskvalitet og anderledes boformer. Længst muligt i eget hjem er en død sild, lyder meldingen fra fødselaren, der om få dage selv træder ind i aldersgruppen 60+.
Han mener, at vi skal blive bedre til at støtte op om hinanden, for ensomhed slår ihjel. Han understreger også vigtigheden af at holde sig i gang.

John kalder sig selv for venstres sociale hjerte. Tidligere var han dybt engageret i de lokale unges liv, senere flyttede fokus til det, han selv kalder ’de halvgamle’, og nu er det altså aldersgruppen 60+, der har fået hans bevågenhed.

– For der er så mange ting, der trænger til at blive taget sig af, og jeg kan ikke lade være med at blande mig, siger Venstre-manden,

Reception i forsamlingshuset

Selvom parret længe har været gældsfri, bor de fortsat som huslejere i Magleby. I stedet har de købt et hus i Roskilde til datteren, og sølvbryllupsgaven til hinanden var et sommerhus på Langeland, som siden er blevet flittigt brugt til lange, afslappende ferier.

På fredag den 29. marts skal den runde dag fejres i Magleby Forsamlingshus, hvor der er reception for familie, venner og alle de andre, som han har mødt gennem et aktivt liv. Det er mellem kl. 13.30 og 16, hvor der vil blive budt på et glas og en lille bid brød.
rmh

Skriv en kommentar