(Last Updated On: 7. oktober 2019)

Vi har her i regionen i flere omgange set oversvømmede huse på Jyllinge Nordmark nord for Roskilde.

Sagen er kort, at man i Jyllinge startede boligbyggeri på toppen af bakken cirka 25 meter over vandstanden ved daglig vande. Så fortsatte byggeriet ned af bakken for at slutte nede ved åen, kun cirka 30 cm. over daglig vandstand.

Man kan jo sige, at det er grundejerens egen skyld. Men det er Roskilde Kommune, der regulerer udviklingen og giver byggetilladelserne.

Kommunen har senere måtte rykke ud med ”watertubes”, beredskabet på overtid, evakuering af borgere med ødelagte boliger mv.

Så hvem har ikke udvist rettidig omhu?

I Strøby Egede har vi et område med cirka 35 boliger, der er markeret som fremtidigt højvandstruet. Det må naturligt indgå i den videre planlægning.

Mig bekendt vil byggeri på Ådals Mark ligge på gammel blød åbund og cirka en meter over daglig vandstand – altså også et højvandstruet område.

Skal borgerne på Stevns nu også til at betale for ”watertubes”, beredskab på overtid, evakuering og utrygge beboere mv.

Har politikerne i Stevns Kommune intet lært af Jyllinge Nordmark og Roskilde Kommune sagen?

Regnvandsbassinet: Klar Forsyning havde beregnet, hvor det kunne ligge optimalt, men de kunne ikke sammen med kommunen få lavet en VVM undersøgelse, der kunne godkendes af Naturklagenævnet. Det var nr. 2 VVM undersøgelse, som i nyere tid kom retur med den besked.

Ingen myndighed kan lide at få et afslag mere i samme sag, så det kan være fristende at tage mod et tilbud om en placering, hvor sagen ikke bliver anket.

Det må være en opgave for politikerne i Stevns Kommune sammen med Klar Forsyning at finde et firma, der magter opgaven, så det millionprojekt bliver placeret optimalt.

Georg Vad-Nielsen
Åstræde 12
Strøby Egede

Skriv en kommentar