(Last Updated On: 1. juni 2021)

Debatten om en vej fra Stevns til motorvejen gik igen i de tre beretninger fra henholdsvis den konservative formand, borgmesterkandidat og den lokalt valgte konservative folketingsrepræsentant.

Borgmesterkandidat Mikkel Lundemann Rasmussen, som her har taletid på partiets generalforsamling, og Mads Andersen var på ny meget enige. (Foto: Erik Nielsen)

Stevns: – Det lader til, at samarbejdet med Køge er begyndt at spire.

Sådan lagde gruppeformand Mikkel Lundemann Rasmussen ud, da han aflagde en kort beretning ved de konservatives generalforsamling om arbejdet i Kommunalbestyrelsen, hvor han i øjeblikket er folkevalgt og sidder sammen med Ellen Knudsen.

Han henviste selvfølgelig til hele problematikken om, hvor en kommende statsvej fra Stevns til motorvejen skal placeres.

Den konservative formand Bo Kjeldsmark havde kort forinden i sin beretning gjort det klart, at lokale politikere havde fejlet, og at det var en politisk skamplet, at der for øjeblikket var så mange potentielle linjeføringer ude i det offentlige rum.

Hverken Mikkel Lundemann Rasmussen eller Mads Andersen – som sidder i byrådet i Køge samtidig med, at han for nylig er kommet i Folketinget som lokalt valgt suppleant for Naser Khader – følte sig truffet af formandens udlægning.

Tværtimod mener de to lokale konservative, at de endda i fællesskab hele tiden har peget på en nordligere løsning end de to, der er i høring i forbindelse med Vejdirektoratets VVM-redegørelse.

Mads Andersen dristede sig endda til at sige: »Hvad sagde jeg!«, med henvisning til, at han og Mikkel Lundemann Rasmussen i fællesskab allerede i 2016 var ude med et budskab om en nordligere løsning. Et budskab, som han har gentaget flere gange siden da.

– Der er ingen tvivl om, at jeg med min nye platform i Folketinget også vil bruge tid at arbejde for en rigtig løsning for en Stevnsvej. Og jeg kan næsten ikke lade være med at sige, at de kunne jo bare have lyttet til os i første omgang, sagde Mads Andersen, som flere gange tidligere har givet udtryk for, at han er en svoren tilhænger af en statsvej, der følger den nordlige linjeføring nord om Herfølge.

Mads Andersen (Foto: Erik Nielsen)

Nu er der så tilsyneladende enighed mellem lokalpolitikerne i Stevns og Køge Kommuner om at sende et fælles høringssvar med en formulering om en ikke nærmere defineret linjeføring nord for Hårlev og syd om Herfølge.

– Det er sund fornuft, at vi ikke bygger en vej helt nede sydpå. Vi skal have en nordligere linjeføring, som kan flytte nogle biler. Og jeg ser også, at byrådspolitikerne i Køge har rykket sig. Jeg har været med i lokalpolitik i Køge i 12 år, og det er helt klart det tydeligste ryk, som politikerne i Køge har udvist i alle de år. Nu er jeg jo selv en af politikerne i Køge, men jeg har jo haft standpunktet om en nordligere linjeføring hele tiden, lød det fra Mads Andersen over for de fremmødte, da han fik nogle spørgsmål efter sin beretning.
erni

Skriv en kommentar