(Last Updated On: 10. september 2018)

VD (Vejdirektoratet) har netop offentliggjort en ny rapport om en vejforbindelse mellem Stevns og motorvejen. Hvad giver den største samfundsmæssige gevinst?

En nordlig linje som motortrafikvej (100 km/t) fra Billesborgvej nord om Herfølge Kirke, under Vordingborgvej og jernbanen direkte til motorvejen

eller

En sydlig linje – en delvis ny vej fra Klippinge over Hårlev, tværs gennem Vallø Storskov og til motorvejen ved Slimmingevej.

Antallet af biler, der vil benytte disse veje, er helt afgørende for rapportens konklusioner. Bare en forskydning på 1.000 biler mod nord kan ændre rapportens konklusion.

VD har regnet sig frem til, at 5.800 biler pr. døgn vil benytte en sydlig løsning. Kun 3.100 biler pr. døgn vil benytte en nordlig løsning, medens 17.000 fortsat vil benytte Strandvejen? Husk at Værftsvej om nogle år vil blive lukket for gennemkørsel. VD’s konklusion er, at ud fra disse tal giver den sydlige løsning det største samfundsmæssige afkast, hvilket kommer bag på alle.

For lige at klarlægge nogle facts:

  1. En nordlig linje er lige så favorabel for Sydstevns såvel som Nordstevns
  2. En nordlig linje er kortere (2 – 3 km) fra f.eks. St. Heddinge og mindst lige så hurtig som en sydlig linje, når den er fuldt udbygget.
    • En fuld udbygning af den nordlige linje vil være motortrafikvej (100 km/t) fra Billesborgvej direkte til ny motorvejstilkørsel nordvest for Herfølge (er omfattet af VD’s projekt).
    • Omfartsvej syd om Strøby Egede. Vejdirektoratet ser ikke de store problemer i dette, hvis blot man tager hensyn til naturen (Natura 2000).
    • En omfartsvej omkring Strøby.
  3. En sydlig løsning vil kun være for Sydstevns. Ingen fra Nordstevns vil benytte den. Den vil dele Vallø Storskov i to dele, ikke løse trafikale problemer på Nordstevns og i Køge i nævneværdig grad.

VD’s rapport har flere store fejl og mangler. Den største fejl er, at hvis man har en nordlig løsning, bliver alle de biler, som i dag kører fra Sydstevns mod nord, ikke talt med! Ved en nordlig løsning vil de 5.800 biler, som ville have valgt motorvejen via en sydlig løsning naturligvis vælge motorvejen via den nordlige løsning. Dertil kommer så bilisterne fra Nordstevns (3 – 4.000 ?). Det vil sige, at den nordlig linje vil komme op på mindst 9.000 biler i stedet for de 3.100. Det giver et helt andet resultat end den sydlige linje!

I øvrigt peget VD meget på en omfartsvej syd om Strøby Egede. Den vil have fem gange så højt ”afkast” pr. investeret krone sammenlignet med den sydlige løsning.

Rapportens konklusion har vakt jubel i Køges kommunalbestyrelse. Ingen veje i deres baghave. Og så håber man nok på, at stevnsboerne ikke opdager fejlene i rapporten.

Politikerne i Stevns Kommune holder møde d. 11. september vedrørende VD’s rapport. Det bliver spændende at høre, hvad vores politikere kommer frem til.

Erik Larsen
Amtsskrivervej 14
Strøby

Skriv en kommentar