(Last Updated On: 19. februar 2020)

“Kære Christiansborg: Det er en ommer!”

Brev til Folketinget: Slaget om udligningsreformen bølger frem og tilbage med tal, udgiftsberegninger og indtægtsmuligheder.

Hvilke kommuner skal give og hvilke skal have afgøres på Christiansborg, og derfor har Stevns Kommune sendt et åbent brev til Folketingets partier.

Stevns Kommune står til at miste 7 mio. kr. i Regeringens nylige udspil til en ny udligningsreform.

Det finder borgmester Anette Mortensen (V) ikke rimeligt, og sammen med kommunaldirektør Per Røner, har hun kommunen nu kontaktet alle Folketingets partier med et åbent brev.

I store vanskeligheder

I brevet erkender borgmesteren, at Stevns er i store vanskeligheder.

Kommunen har et af landets absolut laveste kommunale serviceniveauer.

– Det skyldes, at vi simpelthen ikke råd til et højere niveau, og vi har samtidig siden 2018 finansieret det nuværende lave niveau med store årlige kassetræk, hedder det i brevet.

Vil have varigt tilskud

Borgmesteren havde forventet en udligningsreform, der ville give Stevns Kommune et øget varigt tilskud på omkring 45-55 millioner kr.

Stevns Kommunes skattegrundlag ligger under gennemsnittet og den kommunale udskrivningsprocent ligger på gennemsnittet.

Samtidig er Stevns Kommunes serviceudgifter er på cirka 979 mio. kr., men skulle være 70 mio. kr. højere hvis vores serviceudgifter skulle blive som gennemsnittet i Danmark.

Forskel i service

Derfor påviser borgmester og kommunaldirektør nogle af de konkrete forskelle i serviceudgifterne, der fremstår i sammenligning med f.eks. kommuner på Vestegnen, hvor bl.a. 20 pct. lavere samlede serviceudgifter, tre pct. lavere udgifter til ældre over 67 år, 25 pct. lavere udgifter til undervisning og 20 pct. lavere udgifter til ledelse og administration.

Stevns Kommune ønsker derfor en varig løsning på den manglende finansiering og frygter desuden, at der er tilskud i regeringens forslag, der nedtrappes over tid.
Hele brevet kan se spå kommunens hjemmeside: www.stevns.dk

Fire krav til udligning

Derfor har Stevns Kommune fire overordnede ændringer i forhold til regeringens udspil:

Først at udligningskoefficienten bør være ens for udgiftsbehov og beskatningsgrundlag.

Dernæst at selskabsskatterne bør indgå fuldt ud i udligningen eller med højere vægt end i udspillet.

I forhold til beregningen af udgiftsbehovet foreslås endvidere, at både den nuværende model og den fremlagte undervurderer de negative sociale forhold i en landkommune. De billige private lejeboliger bør veje lige så tungt som almene boliger.

Endelig foreslås det nye særtilskud vedrørende hovedstadskommuner udmøntet i forhold til kriterier om udlændige, almene boliger og middellevetid.

Spar på andet end service

Det er ikke alle 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen på Stevns, som er enig i Anette Mortensens argumentation.

Gruppeformanden for Nyt Stevns, Mogens Haugaard Nielsen siger sådan:

– Vores holdninger er, at vi bestemt også gerne så flere udligningsmidler til Stevns. Vi undrer os dog fortsat over, at både forvaltning og borgmesteren bliver ved med at tale serviceniveauer, når det kriterierne for udligningen handler om noget andet. Det er kommunernes socioøkonomiske forhold, der ligger til grund for tildeling af udligningsmidler. Vi har tidligere påpeget, at der findes andre besparelsespotentialer i Stevns Kommune end den direkte service til borgerne, siger tidligere borgmester Mogens Haugaard.

sky

 

Skriv en kommentar