(Last Updated On: 27. januar 2017)

Af Rasmus Hoffmann
Venstre og Børneudvalget

På vores udvalgsmøde den 29. november behandlede vi på opfordring af det nuværende flertal, Janne Halvor Jensen, Jørgen Gregersen og Henning Urban Dam Nielsen, vores nye store indsats for at hjælpe vores særligt udfordrede udskolingslever i 8. og 9. klasse.

“Nye Veje” blev søsat fra skoleårets start, og løber frem til sommeren 2017. Indsatsen koncentrerer sig om 45 elever fra vores tre folkeskoler, som ved skoleårets start ikke havde udsigter til at kunne fortsætte deres skolegang på en ungdomsuddannelse.

– Med andre ord: eleverne var vurderet “ikke uddannelsesparate”.

Børneudvalget besøgte »Nye Veje« en flot efterårsdag, og jeg gik opløftet og forhåbningsfuld fra mødet med elever, lærere og det øvrige team omkring projektet.

Til min undring valgte ovennævnte flertal at nedlægge »Nye Veje« på vores møde den 29. november.

Dette på trods af, at vi ingen tilbagemelding, status eller evaluering havde fået. Med rette skal det nævnes, at en status først skulle foreligge i januar, og en evaluering i slutningen af projektforløbet.

På vores sidste børneudvalgsmøde den 10. januar 2017 behandlede vi første håndgribelige indikation af, om projektet reelt set formår at løfte vores udskolingselever mod en ungdomsuddannelse.

Forvaltningens statusrapport tilkendegav, at 30 ud af »Nye Vejes« 45 elever – efter fem måneders intenst og fokuseret faglig indsats i dansk og matematik – nu blev vurderet uddannelsesparate!

Tillykke, og stor cadeau til elever og lærere for flot arbejde- Og hold da op, hvor jeg ser frem til, at vi igen til næste år kan løfte en ny gruppe af udfordrede elever, som trænger til et fagligt og personligt løft.

Men nej. På trods af en succesrate på 67% valgte ovennævnte flertal igen at vende tommelfingeren ned.

Kære Janne, Jørgen og Henning.
Jeg appellerer til, at vi alligevel finder politisk vilje til at »Nye Veje« kan blive gentaget i næste skoleår – for den næste gruppe elevers skyld, og fordi det virker!

 

Skriv en kommentar