(Last Updated On: 19. august 2015)

Læserbreve-735x415Af:
Finn Barlach
Klintevej 11
Rødvig

Ja, nu ”farer jeg i blækhuset” igen, for jo mere man ved, jo mere opdager man, at man ikke ved.

Jeg har længe undret mig over, at man med de få resurser, kommunen har til rådighed, har råd til at kaste sig ud i en fredningssag. Det kunne være fint at høre fra administrationen, hvad man kalkulerer med, at en sådan sag vil koste. Jeg skyder på adskillige millioner til erstatninger af de ca. 42 hektar, konsulenter, advokater m. m.

Det er så meget mere uforståeligt, når man nu har en frivillig ordning, der fungerer fint, når alle, også kommunen, opfører sig i henhold til gældende aftale.

Jeg er også vidende om, at der er tre eller fire ud af 42 lodsejere, der ikke er med i aftalen, men mon ikke de nu besinder sig, da de ved, at en fredning hænger over deres hoveder.

Alle disse penge kunne jo så komme til gavn på andre områder, der efter min opfattelse ville være mere til gavn for turismen, da jeg tvivler på, at en fredet sti vil rokke mere end den nuværende allerede gør.

Jeg synes, at kommunalbestyrelsen skulle kigge lidt på resultater fra de forskellige borgermøder, der har været.

 

Skriv en kommentar