(Last Updated On: 16. februar 2018)

Vi er rigtig glade for at høre, at der generelt er stor tilfredshed med Nichen og den hjælp der i øvrigt tilbydes de demente og pårørende i Stevns Kommune.

Demens er en sygdom der fylder meget i den enkelte familie og derfor en sygdom der har stor bevågenhed hos medarbejdere og politikere i Stevns Kommune.

Den vedtagne plejecenterplan er en langsigtet plan, der skal sikre at vi får kapacitet nok i både den nordlige og sydlige del af kommunen og det er blandt andet en del af planen, at der er mulighed for at udvide kapaciteten på både aflastningspladser og plejecenterpladser i Store Heddinge. Der arbejdes fortsat på at optimere plejecenterplanen mest muligt og i den forbindelse har der været en temadrøftelse på udvalgsmøde i Social og Sundhed den 5. februar 2018 med ønske om genoptagelse af sagen på næstkommende møde.

Du nævner at det kan være svært at komme til og fra aflastningstilbud eller plejehjem og besøge sine pårørende eller venner, hvis man ikke har bil eller er dårligt gående. I den forbindelse skal det oplyses at der i Stevns Kommune er mulighed for at benytte flextrafik, som kan bestilles fra adresse til adresse.

Med venlig hilsen
Borgmester Anette Mortensen (V)
Udvalgsformand Henning Urban Nielsen (A)

 

Skriv en kommentar