(Last Updated On: 21. september 2022)

Vil gå fra Solgårdsparken til restaurant Udsigten på Kystvejen.

DN’s formand har tidligere ryddet op ved kysten langs Stevns, men den 25.9. står den på kampagnetur sammen SF Stevns, for at fastholde den frie adgang til strandarealerne.
(Arkivfoto)
Strøby Egede: Danmarks Naturfredningsforening og SF Stevns gennemfører ”protest” mod, at den frie adgang til kystarealer er mindsket.
Dette er sket på trods af naturbeskyttelsesloven af 1937, som sikrer en 100 meter beskyttelseslinje ved kysten. I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.

2. september kl. 10

For kysterne er under pres, mener arrangørerne og henviser til, at der i det sidste årti er kommet flere lempelser i lovgivningen og mere byggeri ved kysterne.
– Vi har fået en del henvendelser fra personer som ikke har haft mulighed for at gå langs vandet. Vi ønsker at sætte fokus på at alle skal have mulighed for at gå i strandkanten og fokus på den kommende kystsikring og dens rekreative muligheder, forklarer SF’s Michael Graakjær initiativet.
Søndag den 25. september kl. 10 vil SF Stevns og Danmarks Naturfredningsforening Stevns forsøge at gå langs kysten ved Strøby Egede.
– Det er nærmest blevet umuligt uden klatreudstyr, for flere steder er der sat hjemmelavet ”kystsikring” op og hegn, der gør det næsten umuligt, oplyser DN-Stevns’ formand Michael Løvendal Kruse.
– Vi har tidligere konstateret ulovligheden og har meddelt dette til Kystdirektoratet, men vi har ikke kunnet finde en løsning på at sikre folk den frie adgang, som de har ret til ifølge strandbeskyttelseslinjen, siger han.

Ret til frie kyster

Stevns Kommune er ved at undersøge mulighederne for at få del i Miljøministeriets pulje til at lave kystbeskyttelse, især ved Kystvejen.
– Vi har inviteret kommunalbestyrelsen til at deltage, så de ved selvsyn kan se problemet. Vi går ind for kystsikring, men vi ønsker at den overholder Fredningsloven. Vi skal på en og samme tid beskytte folks boliger, men også bibeholde brugsretten til den danske natur og dens rekreative muligheder, lyder det fra Michael Graakjær, der tilføjer, at man vil registrere ulovligheder på turen.
DN’s formand håber at mange vil deltage, og også han vil orientere Stevns Kommune, såfremt der konstateres ulovligheder.
– Kysten skal fastholdes som naturområde, og det gælder både kvaliteten og adgangen. Så turen er et opråb til at lave kystsikring, men ikke glemme vores ret til frie kyster, lyder appellen fra Michael Løvendal Kruse.
sky

Skriv en kommentar