(Last Updated On: 31. oktober 2017)

»Hårlev er afhængig af fremtidens statsvej, som vil give unikke muligheder for Valløs gamle hovedstad«, sagde DF’s Varly Jensen. Han var en af ti politikere, der debatterede med godt 90 borgere om Hårlev. (Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Hvordan får man en provinsby til at blomstre? Eller bare til at overleve? Det var essensen af en tre timers debat mellem op mod 90 debatlystne tilhørere og 10 kommunalpolitiske kandidater.

Mødet fandt sted sidste onsdag i Frivillighedscentret i Hårlev, og fokus var på byudvikling, erhvervslivet og infrastruktur.

Brug for ny bymidte

Under alle debatpunkterne lå en kombination af idérigdom, kampgejst og utilfredshed med den kommunale administration og de politiske løfter.

Centralt i debatten var udviklingsplanen fra 2015 og bymidten.

– Der skal arbejdes med bymidten, lød det fra den radikale Line Krogh Lay, som fortsatte:

– Det er vigtigt med p-pladser og industriområder. Hårlev er et naturligt erhvervscenter, og så skal der være plads til detailhandel. Vi skal lægge pres på Folketinget, hvis love forhindrer det.

Også Enhedslisten Sejer Folke fandt det vigtigt, at bycentret skulle udvikles.

– Det er afgørende for Hårlev. Nye butikker, lokale institutioner skal modvirke tilbagegang. Men initiativerne skal vokse op nedefra, og vi skal først og fremmest satse på bæredygtige lejeboliger, mente han.

Dette erklærede Dorthe Winberg (K) sig enig i.

– Borgerne skal inddrages, sagde hun, men udtrykte også skepsis om der var befolkningsgrundlag til et nyt stort bycentrum:

– Tomme forretninger giver et andet signal end byer der bugner af liv, sagde hun og støttede at udviklingen burde ske omkring stationsområdet.

Penge fra Hårlev til Rødvig?

Et debatpunkt som skabte uenighed var inddragelsen af det nye halbyggeri i Rødvig.

Flere tilhørere havde spurgt til anlæggelse af cykelstier, og Nyt Stevns Jørgen Larsen oplyste, at budgetpartierne allerede efter nytår ville spare på anlægsudgifter, fordi Rødvighallen ikke var finansieret.

– Pengene skal tages fra Hårlev, sagde han og uddybede:

– Der er ikke sat penge af til udenomsarealer i Rødvig, de penge skal tages fra andre haller, bl.a. i Hårlev.

Det blev benægtet af arkitekten bag budget 2018:

– De kommunale udgifter fra Boestoftehallen overføres til drift af den kommende hal i Rødvig, fastslår Steen S. Hansen (S), og uddyber:

– Der tages ikke af driftsmidlerne fra Hårlevhallen, eller de øvrige haller til drift af hallen i Rødvig. Desuden gennemføres en besparelsen på den samlede haldrift, siger Steen S. Hansen.

Gå dog hjem i seng

Diskussionen om Hårlev versus de øvrige udviklingsbyer på Stevns blev også kommenteret af Varly Jensen fra Dansk Folkeparti:

– Vi er politikere for hele kommunen. Vi skal have samtænkning og sammenhold i måden vi laver politik. Budget 2018 rækker ind i fremtiden, og jeg håber, at den nye kommunalbestyrelse kan tænke nyt, så det vil give positive resultater i både Hårlev og på hele Stevns, sagde Varly Jensen.

Afslutningsrunden bød også på humor, idet Rasmus Englund (LA) opfordrede folk til ikke at deltage i flere valgmøder.

– Gå hjem, luk døren og træk gardinet for og gå i seng og hyg jer i stedet for. Hårlev er bagud med befolkningstilvækst, så det må I gøre noget ved, lød rådet.
sky

Uddrag af debatten på valgmøde den 25. oktober 2017 i Hårlev, arrangeret af Hårlev Borger- og Erhvervsforening:

Om fleksible åbningstider i daginstitutioner

 • Michael Graakjær (SF): Det er ikke noget vi kan støtte. Kundeorienterede daginstitutioner er ikke noget jeg umiddelbart vil satse på. Vi har begrænsede midler, og vi skal passe på ikke at få mindre bemanding, som går ud over børnene.
 • Jørgen Larsen (Nyt Stevns): Fleksibilitet i daginstitutioner er en rimelig udvikling.
 • Rasmus Englund (LA): Vi skal have udvidede åbningstider af daginstitutioner i alle udviklingsbyer. Det er på tide, at de kommunale institutioner bliver mere fleksible.
 • Steen S. Hansen (S): Vi tager udgangspunkt i Hårlevs udviklingsplan også for børneområdet, hvor der er mål for pædagogisk kvalitet. Dette lange, seje træk skal fortsætte.
 • Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns): Det er ikke vigtigt at daginstitutionernes har åbent i lang tid, men at forældrene kan komme hurtigere til og fra.

Om erhverv og grundpriser

 • Bjarne Nielsen (V): Erhvervsrådet skal inddrages, og grundene skal sælges til den rigtige pris.
 • Dorthe Winberg (K): Vi skal lytte til borgernes ideer til at få erhverv til udviklingsbyerne.
 • Sejer Folke (Enhedslisten): Venstre og konservative overbyder hinanden. Det er ikke barometre, som jeg tror på. Det er vigtigere at udvikle områder og være åbne for aktiviteter for børn og kulturudbud.
 • Rasmus Englund (LA): Vi er en pendlerkommune, som bør satse på bosætning og holde på de mindre virksomheder, som allerede findes.
 • Line Krogh Lay (Radikale): Jeg er enig i, at vi skal kigge på realistiske priser og erhvervsgrunde, og samarbejde med Erhvervsrådet for at tiltrække nyt erhverv og byggegrunde. Der kan godt udvikles nicheproduktioner, og Stevns skal være kendt for det vi er, og så skal vi støtte et grønt landbrug på Stevns.
 • Varly Jensen (DF): Vi skal selv lægge kimen til en aktiv erhvervsudvikling. Derfor skal vi have et nyt ejendoms- og planudvalg i kommunen.
 • Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns): Det er Davids kamp mod Goliat at få virksomheder til Stevns. Der er flere, som er flyttet end det modsatte. Vi skal satse mere på bosætning.

Om tillid til kommunalbestyrelsen og administrationen

 • Bjarne Nielsen (V): Vi er klar til fire nye år, og vi vil samarbejde bredt. Vi er klar til ansvar.
 • Jørgen Larsen (Nyt Stevns): Jeg stiller op for at få skiftet nogle ud, der har været for meget personfnidder.
 • Varly Jensen (DF): Vi skal skabe en stærk politisk ledelse, som kan skabe resultater.
 • Sejer Folke (Enhedslisten): Politik er nu en gang diskussioner og modsætninger. Men situationen på Stevns har været helt speciel. Borgmesteren startede med et absolut flertal, og så går folk ud af det ene parti efter det andet. Men efter flertalsgruppen har vi fået styr på bl.a. budget 2018, så nu peger det fremad.
 • Steen S. Hansen (S): Siden oktober 2016 har et flertal arbejdet sammen i kommunalbestyrelsen, og det nye flertals lakmusprøve var budget 2018, som bærer flere år frem. Vi har vist, at kommunalbestyrelsen kan samarbejde. Det drejer sig om lederskab som skaber udvikling og samarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar