(Last Updated On: 21. september 2021)

Sådan lyder opråbet fra en voksende gruppe borgere i Lyderslev, der kæmper for den lokale købmand

Købmand Karl Erik Hansen og borgerforeningsformand Henrik Haugaard arbejder sammen med lokalsamfundet for at bevare butikken i Lyderslev. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Borgerejet butik: Siden starten af sidste år har en gruppe aktive borgere, i samarbejde med Dagrofa, arbejdet for at overtage købmandsbutikken i Lyderslev.

Man nåede at afholde et borgermøde den 10. marts 2020 før coronaen lukkede landet ned. Men de frivillige har arbejdet bag kulisserne, og den 14. september i år kunne man omsider gennemføre borgermøde nummer to, hvor omkring 100 borgere var mødt op.

– Det var vi meget tilfredse med, og vi måtte hente ekstra stole ind. Der var en god stemning og mange tilkendegav allerede på mødet, at de ville tegne sig for anparter, fortæller en af initiativtagerne og formand for Lyderslev-Gevnø Borgerforening, Henrik Haugaard.

Bevar et byliv

Den nuværende Lyderslev-købmand, Karl Erik Hansen, er blevet 66 år og har vanskeligt med at få lån til at renovere forretningen. Derfor er projektet ”Bevar din lokale købmand” sat i værk.

– Vi skal have indsamlet 2 mio.kr. ved køb af anparter i selskabet Lyderslev-Gevnø, som Dagrofa har hjulpet os med at oprette, oplyser Henrik Haugaard, og argumenterer for hvorfor dette projekt er vigtigt:

– Det styrker vores lokalområde og fastholder arbejdspladser i lokalsamfundet, så det bliver mere attraktivt at bo i området, hvilket er godt for køb og salg af ejendomme. Har vi en lokal købmand, så skal man ikke køre til andre byer for at handle, og dermed spares transportudgifter og tid. ”Din Købmand” er også et samlingspunkt for borgerne, og så støtter forretningen de lokale foreninger og lokale arrangementer. Mister vi denne butik risikerer vi, at Lyderslev/Gevnø bliver en død by, og købmanden gør meget andet for mange borgere, f.eks. henter pakker, medicin og mange andre ting, lyder det fra Henrik Haugaard.

Ingen begrænsning

Indtil nu har omtrent 70 tilkendegivet, at de vil tegne anparter á 2.500 kr., men målet er minimum 600 anparter.

– Men vi vil godt sige tak for et rigtigt positivt borgermøde. Nu skal vi have afsat anparterne, og gerne få lidt mere frivilligt arbejdskraft. Det er det seje træk der venter, siger Henrik Haugaard, som bl.a. sætter sin lid til, at Lyderslev-gruppen kan få del i de 17 mio. kr, som er afsat på Finansloven til lokale initiativer.

– Vi kommer bare ikke uden om selv at bidrage, Så vi appellere til at man tegner sig for anparter ved at udfylde formular på vores hjemmeside: https://lgejendom24.webnode.dk, eller skriver sig på listen, som hænger hos købmanden. Vi har et fornuftigt projekt, som kan tilbagebetales over 20 år og give afkast til anpartshaverne, og man kan købe lige så mange anparter man vil, siger Henrik Haugaard.
sky

Skriv en kommentar