(Last Updated On: 17. maj 2022)

Den 28. april deltog jeg til kommunalbestyrelsesmøde, og i spørgetiden rejste jeg et spørgsmål, der før er blevet stillet af to kommunalbestyrelsesmedlemmer, men hvor der ikke har været givet et brugbart svar.

Spørgsmålet går på brugen af nogle af de gamle bygninger, der bliver brugt til skoleundervisning, særligt til specialområdet. Gamle daginstitutioner rundt i kommunen er blevet brugt til formålet og nogen af specialklasserne er blevet flyttet rundt mellem disse gamle bygninger flere gange, og vi alle ved jo godt, at det ikke ligefrem er gratis eller billigt at flytte.

På Strøbyskolen er to gamle lærerboliger taget i brug, de er blevet brugt i en del år efterhånden. De er, ud fra mit synspunkt, så nedslidte og utætte, at det er svært at kunne forstille sig, at det overhovedet er lovligt at bruge disse til undervisning. Om vinteren må medarbejdere sætter tape rundt på vinduerne, for at det ikke skal blæse ind på børn og voksne, om sommeren bliver det så varmt, at man kun kan forstille sig, hvordan det kan give dårlig koncentration og hovedpine.

Men borgmesteren gav sit svar: at disse bygninger er fuldt lovlige til undervisningsbrug. Jeg ville da gerne se, hvor hurtigt de kunne blive revet ned og blive bygget op igen, hvis det var borgmesteren, eller den kommunale ledelse, der skulle have sin daglige gang i disse lokaler. Så er de også moralske lovlige?

Med en kommune, der gerne vil gå foran på klimaet og bæredygtige løsninger, så halter de i hvert fald bagud her. Et forslag for at forbedre forholdene kunne være, at man på grunden kunne bygge en stor bygning, der kunne rumme alle tre klasser og nogle store gode rum, hvor der om dagen kunne være SFO2, i stedet for i kantinen på skolen, og om aftenen kunne den så benyttes af ungdomsklubben.

Bolette Sølyst
Nattergalevej 29
Strøby

Skriv en kommentar