(Last Updated On: 19. oktober 2015)

Af: Gerhard Nagott, Thorsvænge, Læserbreve-735x415Rødvig

Line Krogh Lay, medlem af kommunalbestyrelsen for Radikale Venstre, har i sit læserbrev i Stevnsbladet den 17. oktober 2015 en væsentlig pointe i, at Stevns kommune behøver en fremtidsplan.

Der laves fantasiløse årlige spareøvelser og spørgsmålet rejses: ”Hvad vil vi som kommune og hvordan vil vi opnå det”. En langsigtet plan mod 2025 er nødvendig og på kort sigt kan en mindre skattestigning komme på tale, hvis kommunen fortsat bliver presset på økonomien, mener Line Krogh Lay.

Det har Line Krogh Lay sikkert ret i, det bliver ikke nemmere at være kommune i fremtiden.

Men jeg savner noget meget væsentligt, nemlig spørgsmålet: Kan Stevns kommune i det hele taget klare de kommunale udfordringer vi står over for i fremtiden.

Holstebro og Struer kommuner med ca. 80.000 borgere forsøger en frivillig sammenlægning for bedre at kunne klare fremtidens udfordringer.

Også i Herlev har det for år siden været drøftet og resultatet var at kommunen skal være 3 gange så stor for at kunne løse fremtidens opgaver. Blandt andet mener man ikke at den enkelte kommune besidder de nødvendige kompetencer.  Heller ikke beslutningstagerne.

Stevns har 22000 borgere, så fremtiden som selvstændig kommune ser unægteligt svær ud.

Jeg vil derfor foreslå, at en nødvendig sammenlægning med Køge kommune indgår i drøftelserne. Også med Køge kommune naturligvis.  Så vil der udvises rettidigt omhu.

Skriv en kommentar