(Last Updated On: 29. juni 2018)

Fornyligt sendte en borger et brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Brevet omhandlede gentagne og meget alvorlige fejl i behandlingen af en børnesag.

Brevet nåede aldrig frem til medlemmerne af kommunalbestyrelsen som det var stilet til!

Som helt nyt medlem af Kommunalbestyrelsen undrer jeg mig.

Er det normal praksis, at henvendelser til politikere som bliver sendt gennem kommunens hovedmail, bliver bortcensureret af forvaltningen, så de aldrig når de politikere som henvendelsen var stilet til?

For mig er det helt indlysende.

Breve og mails videreformidles til dem som de er sendt til, og ikke til andre.

Sagen om den skandaløst dårlige sagsbehandling af børnesager i Stevns kommune, rejser nogle vigtige spørgsmål om placering af ansvar.

Der er et ansvar i forvaltningen. Der er uden tvivl ledere som bærer et stort ansvar, både for svigt i at sikre en lovlig og ordentlig sagsbehandling, men også i ikke at have informeret politikerne ordentligt og fyldestgørende. Dette ansvar bør placeres præcist.

Men der er også et politisk ansvar.  Kommunalbestyrelsen er den højeste myndighed i kommunen. Det er i sidste ende vores ansvar at kommunen bliver styret ordentligt.

Hvad så, hvis vi bliver vejledt dårligt, og ikke får tilstrækkelige oplysninger fra forvaltningen i kommunen?

Det er klart, at det gør vores arbejde vanskeligere, men det må ikke blive en sovepude.

Når vi får redegørelser og forslag fra lederne rundt omkring i den kommunale forvaltning, så skal vi gøre os klart, at de selvfølgelig ser tingene ud fra en bestemt synsvinkel, nemlig en ledelsessynsvinkel.

Det er ikke altid at denne synsvinkel stemmer overens med hverken borgernes, eller de almindelige ansattes synsvinkel.

Som medlemmer af kommunalbestyrelsen skal vi være borgernes talerør. Det er dem som har valgt os, og det er dem vi skal stå til ansvar overfor.

Vi skal også lytte til dem som er ansat på gulvet i kommunen. De “varme hænder” uanset om det er på materielgården, på plejehjemmene, skolerne eller andre steder. De står med den daglige kontakt til borgerne, og ved om nogen hvor skoene trykker.

Som en SOSU assistent fornylig skrev i en Facebook-debat på “Politik og debat på Stevns”:

“Hvorfor kan medarbejdere ikke henvende sig direkte til SSU (Social- og sundhedsudvalget), og få en dialog om evt. problemer, hvis de ikke føler de bliver hørt af ledelsen eller hvis de bare gerne vil give politikerne et indblik i hvordan de ser tingene. Det er jo ikke altid ledelsen og medarbejderne har samme indtryk af hvordan hverdagen ser ud.
Undskyld mig, men i min verden, så er det en krænkelse af ytringsfriheden.
Jeg har selv haft følelsen af at få mundkurv på og jeg ved, at flere af mine kollegaer har det på samme måde.
Det er et skråplan og rigtig ærgerligt.”

Jeg håber at vi kan fremme en kultur, hvor vi åbner os overfor dialog med borgere, og ansatte på gulvet i Stevns kommune, og fjerner os fra at blive en lukket kaste af politikere og topembedsmænd, der helst ordne sagerne bag lukkede døre, fordi det er trods alt nemmest.

Sejer Folke

Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten.

 

 

Skriv en kommentar