(Last Updated On: 16. februar 2021)

Stevns: Tirsdag eftermiddag i sidste uge skulle Plan-, Miljø- og Teknikudvalget (PMT) tage stilling til, om der skal gives tilladelse til kanoudlejning fra Prambroen i Strøby Egede.

Kanoudlejning.dk har fået et foreløbigt afslag på deres ansøgning om at drive kommerciel kanoudlejning på Tryggevælde Å. (Foto: Thomas Olsen)

Familievirksomheden Kanoleje.dk har fremsendt en ansøgning om tilladelse til kanoudlejning på Tryggevælde Å med startdato den 1. april i år, men det bliver ikke en realitet i dette forår. Et flertal i PMT besluttede på mødet, at der først gives tilladelse til udlejning af kanoer, når naturparken omkring ådalen er længere fremme.

De fire medlemmer, som står bag denne beslutning, er udvalgsformand Flemming Petersen (V), Helen Sørensen (S), Jørgen Larsen (Nyt Stevns) og Line Krogh Lay (R).

Den rigtige rækkefølge

– Der er politisk velvilje i udvalget til projektet, men rækkefølgen skal være rigtig. Vi har ansat en medarbejder i kommunen, som i øjeblikket er i fuld gang med at se på mulighederne for at skabe en naturpark i Tryggevælde Ådal. Der skal tænkes tilgængelighed ind i hele projektet, og i den sammenhæng vil det være en sammenhæng mellem benyttelse og beskyttelse. Hele idéen med en naturpark er jo netop, at der skal være mere tilgængelighed for offentligheden til den smukke natur, udtaler Flemming Petersen til Dagbladet.

Udvalgets femte medlem, Varly Jensen (DF), ønsker slet ikke, at der skal være udlejning af kanoer på Tryggevælde Å, en holdning han begrunder med det forhold, at udlejningsforretningen er tænkt etableret på et offentligt område uden toiletforhold med videre. På mødet begærede han desuden sagen viderebehandlet i kommunalbestyrelsen.

’Et politisk hjørnespark’

Flemming Sten Petersen fra Kanoleje.dk er skuffet over, at PMT-udvalget ikke vil give tilladelse til kanoudlejning på Tryggevælde Å i den kommende sæson.

– Stevns Kommunes ønsker om flere turister og flere nye virksomheder lyder lidt som varm luft. At afvente ansøgningen, indtil Tryggevælde Ådal Naturpark er længere fremme, er et politisk hjørnespark. Mon ikke den naturpark har lige så lange udsigter som omfartsvejen til Sydmotorvejen, men i politik er alt jo muligt, lød Flemming Sten Petersens umiddelbare kommentar til Dagbladet.

Han mener, at Stevns Kommune og interesseorganisationerne omkring Tryggevælde Å har forpasset muligheden for at få en partner, der ville sørge for et begrænset antal udlejningskanoer på åen pr. dag og forsyne kanolejerne med »Regler for sejlads på Tryggevælde Å«.

– Vi ønskede at få tilladelse til at udleje max otte kanoer på Tryggevælde Å i et samarbejde med Stevns Kommune og åens interesseorganisationer, så vi i dette samarbejde kunne sørge for, at der blev en begrænsning af antal kanoer på åen – specielt i ferieperioderne, og at lejerne fik en instruktion i hvilke regler, der var for sejlads på åen, og hvordan åens flora og fauna bedst blev beskyttet, når kanosejlerne gik i land langs med åens bredder. Det lykkedes så ikke, siger han.

Nu vil han i stedet etablere sig med et firma, der udlejer kanoer, hvor det bliver kundernes eget ansvar at sætte sig ind i de lokale regler for sejlads. Forskellen er, at kunderne selv må skaffe sig de fornødne tilladelser til at sejle på de åer eller søer, som de ønsker at benytte.

Vandløbsregulativet for Tryggevælde Å giver mulighed for, at Stevns Kommune kan give tilladelse til erhvervsmæssig sejlads på åen.

Projektet har været sendt i forhøring, så interessenter i Ådalen har haft lejlighed til at komme med deres forbehold, og det har flere af områdets interessenter valgt at gøre. Ialt seks høringssvar er indløbet, alle med modstand mod kommerciel kanoudlejning på Tryggevælde Å. Høringssvarene var indsendt af Vallø Stift, Køge Sportsfiskerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse.
rmh

Skriv en kommentar