(Last Updated On: 30. november 2018)

Beredskabsdirektør Lars G. Robétjé foran brandstationen i Store Heddinge. Kommer han og Stevns Kommune til at stå alene tilbage i Østsjællandsk Beredskab? (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: Findes Østsjællands Beredskab i 2021? Det er det store spørgsmål for både borgere, brandfolk og politikere i de otte sjællandske kommuner, der tilsammen udgør det fælles beredskab, som blev etableret i 2015.

Der pustes til ilden

Skulle man kort beskrive det østsjællandske beredskabs aktuelle status, er det nærliggende at finde hjælp i ordspil som, at politikerne bliver holdt til ilden, der bliver kastet benzin på bålet, ordningen er kommet fra asken til ilden, nogen leger med ilden, andre mangler gnisten.

Fra otte til tre?

Køge Kommune ønsker tilsyneladende ikke at røre det fælles beredskab med en ildtang.

Og risikoen for, at de otte kommuner bliver reduceret til tre, er til stede, idet Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Greve i forrige uge lovede bål og brand, med overvejelser om også at trække sig fra fællesskabet.

Ingen kommentarer

Tilbage er Roskilde, Solrød og Stevns, hvis-hvis, for som beredskabsdirektør Lars G. Robétjé siger til Stevnsbladet, så er der ikke truffet endelige beslutninger i nogen af kommunerne, men det er overvejelser de nævnte kommuner drøfter.

Robétjé henviser til formandskabet, men siger dog:

– Ja, vi vil stå i en anden situation end den vi hidtil har arbejdet med. På nuværende tidspunkt kan jeg ikke udtale mig om hvad så?

Fælles beslutning

Da man var nået til punktet ’spørgetid for borgerne’ på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 29. november blev kommunalbestyrelsen konfronteret med spørgsmålet »hvad nu?« fra tilhørerrækkerne. Hertil svarede borgmester Anette Mortensen (V), som er med i formandskabet:

– Jeg har i dag talt med flere andre borgmestre. Køge har ikke smækket nogen døre, og de øvrige kommuner har ikke truffet beslutning. Jeg ved ikke, hvor det ender, sagde hun og lovede samtidig, at uanset udfaldet, så bliver det en fælles beslutning truffet i kommunalbestyrelsen og ikke en borgmesterbeslutning.

– Beredskabet er et I/S-selskab, og sådan som vi har fået det forklaret, så skal vi hjælpe hinanden, både dem, der vil ud, og dem, som vil blive i samarbejdet. Og vælger man at gå ud, skal man betale for at komme ud. Men det er klart, at hvis flere går, så får det betydning for økonomien, sagde Anette Mortensen.

Afprøver nyt fællesskab

Det mener Taastrup-borgmester Michael Ziegler også. Den 20. november kontaktede han kollegerne i Vallensbæk, Ishøj og Greve, og indbød til kaffemøde om at disse fire kommuner lavede deres eget beredskab.

Til Dagbladet siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, at Ishøj har tilkendegivet, at de er med, hvis alle fire kommuner siger ja. Borgmestrene i Vallensbæk og Greve afventer interne drøftelser.

Skarp lokal debat

Beredskabssagen bliver drøftet på økonomiudvalgets møde i Stevns Kommune tirsdag den 11. december.
sky/rmh

Fakta om Østsjællands Beredskab

  • Østsjællands Beredskab er stiftet i 2015 som et § 60-selskab ejet af Køge, Høje-Taastrup, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Roskilde, Solrød og Stevns i fællesskab.
  • Et § 60-selskab er en virksomhed, der er oprettet i henhold til § 60 i kommunestyrelsesloven, og bruges til at løfte en større opgave mellem flere kommuner, såsom fælles beredskaber, affaldsforbrændinger, naturgasforsyninger mm.
  • Østsjællands Beredskabs vision er at skabe tryghed for alle borgere, virksomheder og samfundet som helhed.
  • Østsjællands Beredskab er baseret på politiske intentioner omkring konsensus.
  • Greves borgmester Pernille Beckmann er formand for beredskabskommissionen, selv om Østsjællands Beredskabs hjemmeside skriver, at det er Stevns fhv. borgmester Mogens Haugaard, idet kommissionens medlemmer endnu ikke er ajourført et år efter kommunalvalget.

Kilde: Østsjællands Beredskab og Kommunernes Landsorganisation.

Skriv en kommentar