(Last Updated On: 5. oktober 2021)
Foreningsliv: I dette efterår har en række stevnskvinder dannet et netværk for kvinder 60-plus, som de kalder Karen Blixen Klub Stevns, selv om dens aktiviteter ikke har noget med Blixens forfatterskab at gøre.
Stevns nyeste forening, Karen Blixen Klubben, havde fint fremmøde til deres første egentlige arrangement. (Privatfoto)
Der har nu tilmeldt sig henved 40 medlemmer af klubben, og valgt en styregruppe på 7 kvinder.
– Det er kvinder, som ønsker inspiration til et aktivt seniorliv gennem socialt samvær, foredrag, aktiviteter, udflugter og meget andet. Netværket bygger på frivillighed, fællesskab og respekt for hinanden, fortæller Inge Merete Nielsen, som er tovholder for klubben.
Den 9. september blev der holdt et velbesøgt møde, hvor Florence Laraignou, som er formand for Blixen Klub Danmark, holdt oplæg.
– Vores næste fællesmøde er fredag den 8. oktober kl. 11 i Mødestedet ved Hårlev Bibliotek i Bredgade 1, og alle er velkommen, siger Inge Merete Nielsen.
sky

Skriv en kommentar