(Last Updated On: 25. oktober 2019)

Stevns: Flertalsgruppen havde tirsdag eftermiddag indkaldt til pressemøde på rådhuset i Store Heddinge. Her blev Budget 2020 præsenteret og underskrevet af repræsentanter fra de fire partier, som har indgået forlig om næste års budget.

Budgettet viser et samlet underskud på 24,8 mio. kr., som skal finansieres med et træk på kassebeholdningen.

Det er flertalsgruppen – bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre, ialt 13 ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer – som har indgået aftale om næste års budget.

I de indledende forhandlinger med de øvrige partier blev det hurtigt klart, at flertalsgruppen og Nyt Stevns var for langt fra hinanden, mens forhandlingerne med Enhedslisten fortsatte lidt længere, inden parterne valgte at afbryde dem. Dansk Folkeparti fremkom ikke med et budgetforslag inden fristens udløb tirsdag den 22. oktober kl. 12.

Fra venstre ses Bjarne Nielsen (V), Line Krogh Lay (R), Anette Mortensen med den underskrevne budgetaftale i favnen (V), Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og Henning Urban Dam Nielsen (S) foran rådhuset i Store Heddinge. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Forringet likviditet

– Vi går i indeværende år ud med en kassebeholdning på omkring 100-110 millioner kroner. Med et kassetræk på 24,8 millioner kroner i 2020 ender vi derfor ud med en kassebeholdning i omegnen af 80 millioner kroner i 2020, hvilket jeg anser for fuldt forsvarligt, sagde borgmester Anette Mortensen (V).

– En tommelfingerregel siger, at en kommune skal have omkring 2.700 kroner pr. indbygger, hvilket for Stevns Kommune svarer til en kassebeholdning på cirka 62 millioner kroner, for at have en sund økonomi. Vi foretrækker at bruge borgernes penge først, frem for at hæve skatten, argumenterede Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

– Det vil være vanvittigt at hæve skatten, når vi allerede har borgernes penge i kassen. Det er sund logik, supplerede Bjarne Nielsen (V).

Borgmesteren forklarede, at Stevns Kommune for nylig har fået afslag på ansøgte puljer til økonomisk trængte kommuner, netop fordi kommunen har en stor kassebeholdning.

– Stevns Kommune har en forholdsvis polstret kassebeholdning. Faktisk bliver vi i øjeblikket straffet for at overholde servicerammen, supplerede Line Krogh Lay (R).
Det er andet år i træk, at kommunens likviditet forringes for at finansiere underskuddet på det kommende års budget.

Ingen skattestigninger i 2020

Flertalsgruppen har således besluttet at tage af kassebeholdningen, hvorfor der ikke bliver skattestigninger i Stevns Kommune i 2020. Stevns Kommune har ellers ansøgt om og fået tilladelse til at hæve skatten med 0,25 procentpoint, svarende til 9,9 millioner kroner.

Hvordan det kommer til at forholde sig med skattestigninger i 2021 afhænger til gengæld i høj grad af udligningsordningen.

– Vi afventer med spænding og håber, at der kommer en udligningsreform til næste år, som tilgodeser de kommuner, der er urimeligt hårdt presset på økonomien. Bliver den ikke, som vi forventer, er vi godt klar over, at vi ikke kan fortsætte med at trække på kassebeholdningen. Og så kan vi blive nødt til at kigge på skatten i 2021, forklarede Anette Mortensen.

Hele vejen rundt om bordet var der positive ord, både om samarbejdet, forløbet og det endelige budget, som i store træk viderefører det nuværende serviceniveau i Stevns Kommune.

– Vi har med Budget 2020 overordnet set formået at fastholde og i nogle tilfælde forbedre det nuværende serviceniveau – omend det er fra et lavt niveau, sagde Henning Urban Dam Nielsen (S)

– Vi i forligsgruppen er enige om, at vi har nået grænsen for, hvor meget vi kan spare på vores udgifter til service, hvis vi fortsat skal være en attraktiv kommune at bo og leve i, udtalte borgmesteren.

Budgetaftalen forventes at blive endeligt vedtaget ved kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet, der finder sted tirsdag den 5. november.
rmh

Læs også: Udtræk fra Budget 2020

Skriv en kommentar