(Last Updated On: 13. september 2021)

Som lyn fra en klar himmel bliver det oplyst, at renoveringen af Østbanen måske bliver op til 2 år forsinket. Det vil være en katastrofe – ikke mindst for den 1 mio. passagerer, som årligt benytter banen som en vigtig trafikline i Faxe, Stevns og Køge kommuner. Miljøstyrelsen vil tilsyneladende have yderligere informationer og miljøundersøgelser, inden de kan give den endelige tilladelse til udskiftning af skinnerne.

Jeg undres såre, da Banedanmark for nylig igangsatte et stor renoveringsarbejde mellem Roskilde og Ringsted, uden at der var nogle særlige miljøundersøgelser. Måske det skyldes, at Banedanmark, som håndterer statens jernbane, ligger under Trafikstyrelsen, mens Østbanen, der er en lokalbane, ligger under Miljøstyrelsen. Men hvorfor to styrelser kan komme frem til to helt forskellige måder at håndtere samme type skinneprojekt, er for mig ubegribeligt. Alle må være lige for loven.

Hvis man virkelig vil argumentere med, at miljøet skal beskyttes – og det er jo fint nok – så burde man give tilladelse til igangsættelse af skinneudskiftningen omgående, så vi undgår, at de mange passagerer finder alternative transportformer ikke mindst bilen. For når først pendlerne har brugt bilen gennem et stykke tid, så er det erfaringsmæssigt meget vanskeligt at få dem tilbage i toget.

Jo længere tid, der går, desto sværere bliver det. To år er i den sammenhæng meget lang tid. Og biler er der i forvejen nok af på vejene i og omkring Køge, Faxe og Stevns.

Jeg har derfor rettet henvendelse til Miljøministeren for at få hende ind i kampen for en brugbar løsning. NU! Der er stor opbakning både i kommuner, i regionen og i Folketinget til at få Østbanen tilbage på sporet.

Jacob Jensen (V), MF
Formandskandidat Region Sjælland

Skriv en kommentar