(Last Updated On: 19. februar 2020)

Affaldsortering: Der var en gang hvor skraldet kunne fortælle en historie om en bys udvikling, hvor landsbyens håndværkere efterlod f. eks. jernslagger, og hvor arkæologerne fandt store mængder velbevaret affald under udgravninger til veje, huse, broer og efterfølgende kunne fortælle hvordan tidligere slægter havde levet.

Det kan blive meget sværere for fremtidens museumsfolk, men til gengæld kan de måske finde ud af hvordan vi indførte genbrug.

Sjovt at sortere

Stevns Kommune vil lære os, at det er vigtigt, at sorterer affald, fordi affald er fuld af ressourcer.

Til maj får Stevns en ny affaldsordning, og så skal der sorteres til den store guldmedalje, for affald er guld værd, ikke mindst for miljøet.

Og så vil kommunen også gøre det sjovt at affaldssorterer, derfor har kommunens kreative folk skabt en række affaldsfigurer, som skal hjælpe os på at huske hvad der skal i de tre beholdere med seks forskellige rum, som bliver stilles ved de stevnske hjem.

Rest, mad og plast

Derfor skal vi lære disse seks venlige figurer at kende:

Restbjørn, Madsine, Plastine, Metalbert, Papilotte og Glastrid.

Restbjørn er alt det, genbrugsmedarbejderne ikke vil lege med, altså restaffald, som skal til forbrænding. „Jeg består for eksempel af pizzabakker, mælkekartoner og støvsugerposer.”

Madsine er madaffald, som bliver genanvendt til biogas og gødning. „Jeg består for eksempel af frugt og grønt, ben, knogler og æggeskaller.”

Plastine er plastaffald, som bliver genanvendt til nye plastprodukter. „Jeg består for eksempel af plastdunke, plastfolie og urtepotter.”

Metal, pap og glas

Metalbert er metalaffald, som bliver genanvendt til nyt, værdifuldt metal. „Jeg består eksempelvis af øl- og sodavandsdåser, gryder, bestik og stanniol.”

Papilotte er papiraffald, som bliver genanvendt til nyt papir. „Jeg består for eksempel af aviser og magasiner, breve og æggebakker.”

Glastrid er glasaffald, der bliver genanvendt til nye glasprodukter. „Jeg består for eksempel af vinflasker, syltetøjsglas og drikkeglas.”

Ny affaldstænkning

Stevns Kommunes kampagne vil ikke kunne ses som mærkater på de nye affaldsbeholdere, men indgå i kommunens information om de seks fremtidige sorterings- og genbrugsområder.

Måske de voksne borgeres indre legebarn trækker lidt på smilebåndet over disse affaldsfigurer, men de er nok med til at skabe opmærksomhed på den ny affaldstænkning hos de kommende generationer.

Skyskriver,
som laver lokalnyheder

 

Skriv en kommentar